การใช้ always

การใช้ always

การใช้ always

always เป็น adverb of frequency หรือคำบอกความถี่ แปลว่า “สม่ำเสมอ, เป็นประจำ” ซึ่งโดยปกติเรามักจะใช้ always คู่กับประโยค present simple tense เพื่อบอกถึงสิ่งที่เราทำซ้ำซาก จำเจ ทำสม่ำเสมอ (habitual actions) ในปัจจุบัน  เช่น

 • They are always kind to me.
 • We always satisfy our customers.
 • She always goes without saying goodbye.
 • My mom always tells me to be careful when I drive.

ตำแหน่งในการวาง always คือวางไว้หน้าคำกริยาในประโยค แต่ถ้าประโยคนั้นมี verb to be ก็ให้วางไว้หลัง verb to be

แต่ทราบหรือไม่ว่า always ก็ใช้คู่กับ present continuous tense ได้ แต่ความหมายที่สื่อออกมามันจะเปลี่ยนไป มันจะแปลได้ว่า สิ่งที่ทำสม่ำเสมอหรือซ้ำซากนั้นทำให้เรารำคาญหรือมีผลกระทบในทางที่ไม่ดีกับเรา เช่น

 • He is always looking at me.
  เขาชอบมองฉันบ่อยๆ

(ซึ่งการมองนี้ไม่ได้ทำให้คนถูกมองยินดีปรีดาแต่อย่างใด แต่เป็นในเชิงน่ารำคาญเสียมากกว่า)

 • You are always pretending to love me.
  คุณชอบเสแสร้งทำเป็นรักฉัน (แต่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้รัก ซึ่งทำให้ฉันรำคาญหรือเสียใจหรือน้อยใจ)
 • You are always complaining about silly things.
  เธอน่ะชอบบ่นเรื่องอะไรที่มันงี่เง่า (ซึ่งมันน่ารำคาญ)

ตำแหน่งในการวาง always ก็เช่นเดิม คือให้วางไว้หน้า verb ในประโยค และสิ่งที่ควรระวังเมื่อใช้ always คือ หลัง always ต้องมี s เสมอ เพราะบางคนชอบเขียน alway แบบนี้ค่ะ และถ้าหากประธานเป็นเอกพจน์ กริยาก็ต้องเติม s ด้วย เพราะบางคนคิดว่ามี s ที่ always แล้ว กริยาไม่ต้องเติม s แล้ว อันนี้มีคนเคยเขียนผิดมาแล้ว   เช่นถ้าประโยคคือ

 • He always eats after midnight.   ไม่ใช่ He always eat after midnight.