ทำความเข้าใจ Present Continuous Tense

ทำความเข้าใจ Present Continuous Tense

Present Continuous Tense

ในแต่ละ Tense จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ซึ่งตัวที่เป็นตัวแปรหลักก็คือ คำกริยา หรือ verb นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราแม่น verb เรื่อง tense ก็ไม่หลุดรอดไปไหนแน่นอนค่ะ ^^

Tense นี้ก็เช่นกัน ถ้าพูดถึงคำว่า continuous ก็ต้องนึกถึง verb ที่เติม ing โดยโครงสร้างของ present continuous คือ

บอกเล่า : Subject + Verb to be (is, am, are) + Ving +……..

และถ้าอยากทำเป็นประโยคปฏิเสธก็ง่ายแสนง่าย เนื่องจาก tense นี้มีกริยาช่วย คือ verb to be อยู่แล้ว ถ้าอยากให้เป็นปฏิเสธก็เติม not เข้าไปหลัง verb to be ได้เลยค่ะ

ปฏิเสธ : Subject + is not / are not / am not + Ving + ………

และแน่นอนว่าประโยคคำถามก็ง่ายนิดเดียว คือ ถ้าเป็นประโยคคำถามแบบ yes/no question ก็จะได้ว่า
คำถาม : Is / Am / Are + Subject + Ving + ……..?

ถ้าเป็นคำถามแบบ Wh-question ที่ต้องการข้อมูล ก็คือ
คำถาม : Wh-words + is / am / are + Subject + Ving + ……..?

 

การใช้ present continuous tense ก็มีไม่มากไม่มายค่ะ มีแค่ 2 ข้อหลักๆ เอง ดังนี้ค่ะ

1. พูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น ซึ่งคำว่า “กำลังเกิดขึ้น หรือ กำลังทำ” นี้มี 2 ลักษณะด้วยกันคือ กำลังเกิดขึ้นขณะที่พูด และ กำลังทำอยู่ในระยะยาว คืออาจหมายถึง ในเดือนนี้ ปีนี้ หรือ ช่วงนี้ ก็ได้ เช่น ในขณะที่กำลังฟังเพลงอยู่ก็อาจจะพูดว่า

  • I’m listening to music now.

หรือช่วงนี้กำลังเรียนภาษาสเปนอยู่ ซึ่งอาจจะไม่ได้กำลังเรียนขณะที่พูด แต่ในเดือนนี้หรือช่วงนี้กำลังเรียนอยู่ก็พูดได้ว่า

  • I’m learning Spanish.

2. พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ ซึ่งค่อนข้างมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นแน่นอน โดยอาจจะใส่ตัวบอกเวลาในอนาคตไว้ท้ายประโยค เช่น

  • I’m visiting my parents tomorrow.
  • She’s leaving here next tonight.

** มีกริยาบางตัวที่ไม่สามารถพูดในรูปของ continuous tense ได้คือกริยาในกลุ่ม ความรู้สึก การรับรู้ หรือการแสดงความเป็นเจ้าของ ได้ เช่น love, like, know, miss, have

เช่น ถ้าเราพูดว่า “เขากำลังดื่มน้ำอยู่” He’s drinking water. เราสามารถนึกภาพออกว่า อาการดื่มน้ำของเขาเป็นอย่างไร แต่ถ้าบอกว่า “เขารู้จักฉัน” เราไม่สามารถพูดได้ว่า He’s knowing me. เพราะกริยาอาการของการรู้จัก เรานึกภาพไม่ออกว่าจะมีแอ๊คชั่นเป็นอย่างไร ดังนั้นในการใช้กริยากลุ่มนี้จึงมักใช้ในรูปของ simple tense ค่ะ

Tense นี้ต่างจาก present simple tense อย่างไร ลองดูจาก 2 ประโยคนี้ค่ะ

  • Simon fixes televisions. (present simple)
  • Simon is fixing televisions. (present continuous)

ประโยคแรกที่เป็น present simple นั้นบอกเป็นนัยว่าเขาทำอาชีพซ่อมทีวี เพราะเขาทำอยู่ประจำ สม่ำเสมอเพราะมันเป็นอาชีพ แต่ประโยคที่สองนั้นเป็น present continuous นั้นบอกว่าเขากำลังซ่อมทีวีอยู่ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ช่างซ่อม แค่บอกสิ่งที่เขากำลังกระทำว่าเขากำลังซ่อมทีวีอยู่และการซ่อมนั้นจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาหนึ่ง
อย่าลืมนะคะว่า!! เอกลักษณ์ของ present continuous tense คือ Verb to be + Ving และอาจจะมี key word คือตัวบอกเวลา เช่น now, right now, at the moment หรือถ้าเป็นเหตุการณ์ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีตัวบอกเวลาเป็นอนาคตเช่น tomorrow, tonight, next week, etc.

แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะ