No กับ Not ใช้ต่างกันอย่างไร

No กับ Not ใช้ต่างกันอย่างไร

No กับ Not  ใช้ต่างกันอย่างไร
คนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่า  No แปลว่า “ไม่”  Not ก็แปลว่า  “ไม่”  มันก็คงจะใช้เหมือนๆกันนั่นแหละ  แต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะ   คำว่า No  แปลว่า ไม่ แค่ตอนตอบคำถามที่เป็น Yes/No question เท่านั้น

 • Do you have any money?     No,  I don’t.
 • Will you go out tonight?      No, I won’t.

แต่ถ้าไปเจอ no ที่อื่นมันจะไม่ได้แปลว่า ไม่  แล้วค่ะ  แต่แปลว่า  “ไม่มี” ต่างหาก   เวลาใช้ก็แค่เอาไปวางไว้หน้าคำนาม  แล้วนามนั้นก็จะอันตรธานหายไป  ไม่มีโดยทันที  เช่น

 • I have no idea.
 • I had to walk home last night because there was no bus.
 • Hurry up! We have no time left.
 • No student passes math exam.

มาดูทางฝั่ง  not  กันบ้าง   not  เนี่ยแหละค่ะที่แปลว่า ไม่ ตัวจริงเสียงจริง  ใช้ในความหมายปฏิเสธโดยใช้คู่กับคำกริยา หรือ  คำคุณศัพท์  หรือ คำนาม   แต่!!  กฎคือ มันจะเข้ามาเสียบหน้าคำพวกนี้ลอยๆไม่ได้  มันต้องมีตัวช่วยเข้ามาวางไว้หน้า not  นั่นก็คือ  กริยาช่วย (Auxiliary verb)  นั่นเองค่ะ  มีทั้ง  Verb to be, Verb to do, Verb to have, และ modal verb  ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ มี not ตามหลังได้เลยในความหมายปฏิเสธ  เช่น

 • Susie does not speak French.
 • I do not need your help.
 • You are not my boss.
 • She is not tall.
 • You should not wear shoes in Japanese home.

แต่เป็นธรรมดาของภาษาอังกฤษ  ตั้งกฎนู่นกฎนี่กฎนั่นมาตั้งมากมาย แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ดี  ข้อยกเว้นของการใช้  not ก็คือ  มันสามารถไปวางไว้หน้านามได้เหมือนกัน  แปลกไหมล่ะ  แต่มีข้อแม้ว่านามนั้นต้องมีคำบอกจำนวนอยู่ข้างหน้า  เช่น

 • Not many people are allowed to enter the stadium.
 • Not much sugar was used in this dish.

นอกจากนี้ในบางกรณี  ก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้  no หรือ not  เช่น

 • There was not any food left in the kitchen.
 • There was no food left in the kitchen.

สองประโยคนี้ความหมายเหมือนกันค่ะ คือแปลว่า ไม่มีอาหารเหลืออยู่ในห้องครัว

 • I have no money.
 • I don’t have any money.

สองประโยคนี้ก็มีความหมายเดียวกัน  ซึ่ง don’t ก็คือ do not ที่เป็นรูปย่อ  แต่ข้อควรระวังคือ  อย่าเอาสองคำนี้มาใช้รวมกันเด็ดขาด  คือ  I don’t have no money.  อย่างนี้ผิดค่ะ  เพราะ ถ้าจะใช้ no ก็ไม่ต้องมี don’t ข้างหน้าแล้ว  เพราะ no มีความหมายเป็นปฏิเสธอยู่แล้ว กริยาจึงต้องเป็นรูปประโยคบอกเล่า  แต่ถ้าจะใช้  don’t  ก็อย่าเอา  no  มาทับซ้อนกัน   ใช้แค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นค่ะ  ประมาณว่า  เสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้  ^^

2 thoughts on “No กับ Not ใช้ต่างกันอย่างไร

 1. wondering says:

  I don’t have no money. อย่างนี้ผิดค่ะ เพราะ ถ้าจะใช้ no ก็ไม่ต้องมี don’t ข้างหน้าแล้ว เพราะ no มีความหมายเป็นปฏิเสธอยู่แล้ว กริยาจึงต้องเป็นรูปประโยคบอกเล่า

  คือห้าม don’t กับ no อยู่ในประโยคเดียวกัน
  แต่ในเพลง cheap thrills ของ sia
  มีประโยคนึงที่ร้องว่า I don’t need no money คือ don’t กับ no อยู่ในประโยคเดียวกันหมายความว่ายังไงคะ…..

  • admin says:

   ในประโยคนี้ I don’t need no money. ที่ don’t อยุ่ในประโยคเดียวกับ no ได้ เพราะประโยคนี้มันจะสื่อความหมายว่า “ก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการเงิน”
   หรือพูดง่ายๆก็คือฉันต้องการเงิน
   ซึ่งความหมายมันจะออกไปทางเป็นบอกเล่า
   เพราะปฏิเสธ+ปฏิเสธ มันจะเป็น บอกเล่าค่ะ ก็เหมือนกับ ลบเจอลบเป็นบวก ความหมายมันจึงเป็นบอกเล่า
   แต่ีที่บอกว่า don’t กับ no อยุ่ประโยคเดียวกันไม่ได้ ก็จะเป็นกรณีที่ถ้าเราต้องการบอกว่าไม่มีหรือบอกความเป็นปฏิเสธ เราจะใช้ no แค่คำเดียว ที่ให้ความหมายเป็นปฏิเสธอยุ่แล้ว ไม่ต้องใส่ don’t เข้าไปอีก
   ประโยคนี้ถ้าจะเขียนว่า
   ฉันไม่ต้องการเงิน ก็จะเขียนว่า
   I need no money.

Comments are closed.