คำคมจากหนัง : Robinhood (2010)

คำคมจากหนัง : Robinhood (2010)
Robinhood

“Rise and rise again until lambs becomes lions.”
ล้มแล้วจงลุกใหม่ จนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นราชสีห์

ข้อคิดที่แฝงไว้ก็คือ “จงพยายามต่อไป” ถึงแม้ต้องล้มลงอีกสักกี่ครั้งก็จงลุกขึ้นมาใหม่ เพื่อก้าวต่อไป จนกว่าลูกแกะน้อยๆอย่างเราจะสามารถยิ่งใหญ่ได้อย่างราชสีห์

** หนทางของคนที่อดทนและไม่ย่อท้อนั้นทอดยาวอยู่เสมอ พยายามกันต่อไปเถอะค่ะ ^^ DON’T give up!!

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา