การใช้ to กับ for

การใช้ to กับ for

to กับ for ใช้สับสนกันป่ะ!!!

เป็นกันมั๊ย เวลาจะใช้ to หรือ for ก็เกิดคิดไม่ตก สับสนว่าจะใช้คำไหนดี
หลักการใช้สองคำนี้ มีว่าอย่างนี้ค่ะ

เราจะใช้ to กับการเคลื่อนย้าย จากจุดหนึ่งหรือสิ่งหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งหรืออีกสิ่งหนึ่ง หรือมีการโอนย้ายแลกเปลี่ยน
เช่น

  • I’ll drive you to school.
  • He sent this letter to you.
  • I wanna talk to you.

แต่การใช้ for ในการบอกวัตถุประสงค์ที่ทำด้วยความตั้งใจ หรือทำด้วยใจ เช่น

  • I sing this song for you.
  • She made this for you.

** ในประโยคนี้ “คุณสำคัญสำหรับฉัน”
หลายคนอาจจะเคยเขียนผิดเป็น  You are important for me.
เพราะแปลจากไทยเป็นอังกฤษแบบคำต่อคำ  “สำหรับ” ก็แปลว่า for ไง ใช่มั๊ย
แต่จริงๆแล้วต้องเขียนว่า You are important to me.

ถ้า important to + someone จะหมายถึง สำคัญกับใครในแง่ความรู้สึก

แต่ถ้า important for
จะหมายถึง สำคัญกับในแง่มีประโยชน์ เช่น

  • He is important for our organization.

**ประโยคนี้ก็ใช้ to เหมือนกันนะคะ

  • You are everything to me. ^^

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม For here or To go? “จะทานที่นี่หรือห่อกลับบ้าน?

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา