การใช้ modal verb + have

modal verb + have

การใช้ modal verb + have

รูปประโยคที่เป็น modal verb + have +V3 นั้นดูเหมือนมันจะคล้ายๆกับ perfect tense เลยคิดไปว่ามันน่าจะใช้เหมือนกับ perfect tense กันล่ะสิใช่มั้ย แต่เปล่าเลย!! มันใช้ต่างกันค่ะ   มาดูกันสิว่าประโยคที่ว่านี้มันมีหน้าตาเป็นอย่างไร

1. could have + V3
2. would have + V3
3. should have + V3
4. must have + V3

1. การใช้ could have + V3 ใช้เพื่อบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต เพียงแต่เพื่อจะบอกว่าถ้าเราอยากให้เกิดขึ้น เราก็สามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้ เพียงแต่เราเลือกที่จะไม่ทำ เช่น

 • He could have graduated from high school if he tried harder.
  เขาสามารถจะเรียนจบม.ปลายได้ถ้าเขาพยายามมากกว่านี้
 • I could have fired you but I don’t want to.
  ฉันสามารถที่จะไล่คุณออกได้แต่ก็ไม่อยากที่จะทำแบบนั้น

2. การใช้ should have + V3 ใช้เพื่อบอกเหตุการณ์ในอดีตว่าควรจะเกิดขึ้นหรือน่าจะเกิดขึ้นแต่ มันก็ไม่ได้เกิดขึ้น

 • I should have brought an umbrella with me.
  (ฉันน่าจะเอาร่มมาด้วย) แต่ไม่ได้เอามา และตอนนั้นฝนอาจจะตกหนัก
 • You shouldn’t have said like that.
  คุณไม่น่าจะพูดอย่างนั้นเลย

3. การใช้ would have + V3 ใช้เมื่อต้องการบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอดีต แต่เกือบจะเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่เพราะสาเหตุบางอย่าง ซึ่งต่างกับ could have ตรงที่มันไม่เกิดขึ้นก็เพราะเราเลือกที่จะไม่ทำให้มันเกิดขึ้น เช่น

 • Tony would have punched that guy. He is so rude.
  โทนี่เกือบจะได้ต่อยผู้ชายคนนั้นซะแล้ว เขาหยาบคายเอามากๆ

4. การใช้ must have + V3 ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เราเชื่อมั่นว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอน เพราะอาจจะมีหลักฐานบางอย่างหรือข้อมูลบางอย่างที่ทำให้เราเชื่อเช่นนั้น เช่น

 • They must have gone home already. Nobody is there.
  พวกเราต้องกลับบ้านไปแล้วแน่ๆ ไม่มีใครอยู่เลย
 • He must have lost the game. He looks tired.
  เขาต้องแพ้เกมนี้แน่ๆเลย เขาดูเหนื่อยๆ

Modal verb ที่ต่างกันก็ให้ความหมายที่ต่างกันออกไป แรกๆอาจจะใช้ไม่คล่อง แต่ถ้าฝึกบ่อยๆจนชินก็จะคล่องขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ