การใช้ about

การใช้ about

การใช้ about
คำว่า about  มันอาจจะไม่ได้เป็นแค่คำธรรมดาที่เรารู้จัก เพราะมันใช้ได้ในหลายความหมาย ต่อไปนี้ค่ะ

1. about ในความหมายแบบเบสิคเลย แปลว่า “เกี่ยวกับ” เช่น

 • It’s boring to hear my sister complain about the same thing.
  มันน่าเบื่อที่ได้ยินน้องสาวฉันบ่นเรื่องเดิมๆ
 • I don’t want to talk about that now.
  ฉันไม่อยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นตอนนี้

2. about ในความหมายที่สองที่เรารู้จักกันดีคือแปลว่า “ประมาณหรือราวๆ” เช่น

 • About 300people were killed by the earthquake.
  มีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวประมาณ 300 คน
 • I spent about 30,000 baht for the camp.
  ฉันใช้จ่ายเงินไปกับแคมป์นี้ราวๆ 30,000 บาท

3. about ใช้บอกตำแหน่งก็ได้ มีความหมายว่า รอบๆ คือมีความหมายเหมือนกับ around เช่น

 • The girl were dancing about the room.
  เด็กสาวเต้นไปรอบๆห้อง

4. about สามารถใช้กับ verb to be ได้ในโครงสร้าง

verb to be + about + to + V. infinitive

แปลว่า “กำลังจะ” คือพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เช่น

 • She’s about to leave for Singapore tomorrow morning.
  เธอกำลังจะเดินทางไปสิงคโปร์พรุ่งนี้
 • I’m about to finish my assignment.
  ฉันกำลังจะทำงานเสร็จเร็วๆนี้

** นอกจากนี้ about ยังเอาไปรวมกับคำอื่นๆแล้วมีความหมายใหม่ เช่น

whereabout  แปลว่า           ที่ไหน หรือ สถานที่ ที่ตั้ง
thereabout    แปลว่า           ประมาณนั้น บริเวณนั้น แถวๆนั้น
roundabout   แปลว่า           อ้อม, พูดอ้อมค้อม, วงเวียน
hereabout     แปลว่า           รอบๆ ที่นี่ บริเวณนี้

ตัวอย่างเช่น

 • We couldn’t find out her whereabout.
  ที่ไหนๆพวกเราก็หาเธอไม่เจอ
 • He was from Texas or thereabout.
  เขามาจากเท็กซัสหรือไม่ก็แถวๆนั้นแหละ