had better ใช้อย่างไร

had better ใช้อย่างไร

had better ใช้อย่างไร

คำว่า  had better มีความหมายว่า  “ควรจะ…ดีกว่า”  มีลักษณะการใช้เหมือนกับ modal verb เลยค่ะ  ซึ่งถ้าพูดถึง modal verb   คำว่า had better ก็จะมีความหมายคล้ายๆกับคำว่า should หรือ ought to นั่นแหละค่ะ  ซึ่งหลักการใช้ก็เหมือนกันคือจะต้องตามด้วย  Verb รูปธรรมดาไม่ผัน

had better + V.infinitive (ไม่ผัน)   เช่น

 • It’s getting dark. We’d better go back home.
  เริ่มจะมืดแล้ว  พวกเราควรจะกลับบ้านกันดีกว่านะ

**ไม่ต้องสงสัยนะคะว่า  ’d better คืออะไร  เพราะเราใช้รูปย่อของ had เป็น ’d ค่ะ

ซึ่ง had better ก็มักจะใช้คู่กับคำว่า  มิฉะนั้น  ไม่เช่นนั้นหรือภาษาบ้านๆก็คือ ไม่งั้น ไม่อย่างงั้น  เช่น  เธอน่าจะทำแบบนั้นแบบนี้  ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้  ไม่อย่างงั้นนะ……  พอจะนึกภาพออกมั้ยคะ  มาดูตัวอย่างกันค่ะ

 • You had better study for exam, or you’ll fail.
  เธอน่าจะไปอ่านหนังสือสอบดีกว่านะ  ไม่งั้นเธออาจจะสอบตกได้
 • We had better get back to work or else our boss will be angry with us.
  พวกเราควรจะกลับไปทำงานได้แล้ว ไม่อย่างงั้นเจ้านายโกรธแน่ๆ

แล้วถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะ  ทำอย่างไร??  เราก็ใส่ not ลงไป หลัง had better  ค่ะ

ฟังดีๆนะคะ!! ใส่หลัง had better นะคะ  ไม่ใช่ใส่หลัง had เพราะบางคนอาจจะคิดว่าน่าจะเหมือน  past perfect ที่ใส่หลัง had เป็น had not หรือ hadn’t  เช่น

 • They had betternot go out tonight. It’s really cold outside.
  พวกเราไม่ควรจะออกไปข้างนอกหรอกคืนนี้   ข้างนอกนั่นมันหนาวมากๆ
 • You had betternot go alone. It’s quite dark.
  คุณไม่ควรจะไปคนเดียว  มันค่อนข้างมืด

อาจจะสงสัยว่า had better มีความหมายเหมือนกับ should และ ought to สามารถใช้แทนกันได้มั้ย?  ใช้ได้ค่ะ  แต่ก็อาจจะมีจุดที่ต่างกันเล็กน้อยคือ  ถ้าใช้ had better จะให้ความรู้สึกที่รีบเร่งกว่าการใช้ should หรือ ought to เช่น

 • You don’t look well today. You’d better go to see the doctor.
  วันนี้คุณดูอาการไม่ดีเลยคุณน่าจะไปหาหมอนะ  (ซึ่งบ่งบอกว่าให้รีบไป)

ข้อแตกต่างอีกอย่างนึงก็คือ การใช้ had better จะเป็นการให้คำแนะนำที่ถ้าไม่ทำตามอาจจะเกิดผลร้ายตามมา  ในขณะที่ should กับ ought to เป็นการให้คำแนะนำในสถานการณ์ทั่วๆไป  เช่น

 • You should brush your teeth twice a day.
  แต่ก็สามารถใช้แทนกันได้ไม่ผิดนะค้า ^^