ตอนที่ 25 : If-clause แบบ Mixed Type คืออะไร?

If-clause แบบ Mixed Type

If-clause แบบ Mixed Type คืออะไร?

ปกติแล้ว ถ้าพูดถึง If-clause ที่เรารู้จักจะมี 3 แบบ หรือบางคนก็บอกว่ามี 4 แบบโดยแบ่งตาม. “ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น”  บางคนก็รู้จักตั้งแต่  Zero conditional – Third conditional  แต่บางคนก็รู้จักแค่ First conditional – Third conditional โดย

Zero conditional จะกล่าวถึง  เหตุการณ์ที่เป็นจริงเสมอ

 • If you mix white and red, you get pink.

First conditional จะพูดถึงเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

 • If he invites me, I will go to his birthday party.

Second conditional จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปได้ยากในปัจจุบัน

 • If I were a millionaire, I would give money to the poor.

Third conditional จะพูดถึงเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้ในอดีต

 • If you had accepted his marriage proposal, you would have got married with him.

แต่ในที่นี้จะกล่าวถึงการใช้ประโยคเงื่อนไขหรือ If-clause แบบ Mixed Type หรือแบบผสมนะคะ  เอาล่ะสิ!!  มันจะผสมกันแบบไหนมาดูกันค่ะ  ลองดูตัวอย่างประโยคนี้ก่อนนะคะ 

 • If she hadn’t got married, she would go to work in Australia now.
  ถ้าเธอไม่ได้แต่งงาน  เธอก็คงจะไปทำงานที่ออสเตรเลียแล้วตอนนี้

 

ลองสังเกตโครงสร้างประโยคนะคะ  ในส่วนของ if-clause จะใช้ past perfect tense ซึ่งปกติจะอยู่ใน If-clause แบบที่ 3  คือพูดถึงความเป็นไปไม่ได้หรือสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริงในอดีต (ความจริงในอดีตคือเธอแต่งงานแล้ว) ส่วนใน main clause นั้นจะเป็น past tense โดยมีการใช้ would ซึ่งปกติจะใช้ใน If-clause แบบที่ 2  คือพูดถึงความเป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน (ในปัจจุบันเธอไม่ได้อยู่ในออสเตรเลียแต่อาจจะอยู่ที่บ้านเกิดของเธอกับสามี)  ประโยคที่เป็น main clause มักจะมีคำว่า now หรือตัวบอกเวลาในปัจจุบันต่อท้าย เช่น at the present, these days, at this moment, etc.

ลองมาดูตัวอย่างอื่นๆของ If-clause แบบ Mixed Type กันค่ะ

 • If you had study hard, you would have a seat in the college now.
  ถ้าคุณตั้งใจเรียนแต่แรก ก็คงจะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้แล้วตอนนี้
 • We wouldn’t be in trouble now if we had been more careful.
  เราคงไม่ได้เจอปัญหากันแบบนี้ถ้าเราระมัดระวังให้มากกว่านี้

** บางทีเวลาไปเจอในสถานการณ์ที่ชาวต่างชาติเขาพูด If ขึ้นมาอาจจะเจอแบบผสมนี้ก็ได้  ลองทำความเข้าใจดูนะคะ^^