คำกริยาที่ใช้ได้ทั้ง gerund และ infinitive

คำกริยาที่ใช้ได้ทั้ง gerund และ infinitive

คำกริยาที่ใช้ได้ทั้ง gerund และ infinitive

คำกริยาบางคำจะต้องตามด้วย gerund (กริยาเติม ing) หรือบางคำจะต้องตามด้วย infinitive (กริยาที่ตามหลัง to) เช่น

 • I enjoy watching his show.
 • I’m deciding to buy a new car.

แต่มีคำกริยาบางคำสามารถใช้ทั้งกับ gerund และ infinitive โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเมื่อตามด้วย gerund และ infinitive กับอีกกลุ่มหนึ่งคือ เมื่อตามด้วย gerund จะมีอีกความหมายนึง และตามด้วย infinitive จะมีอีกความหมายนึง   มาดูกลุ่มที่มีความหมายต่างกันก่อนค่ะ

1. try to do something หมายถึง        พยายามทำอะไรบางอย่าง
try doing something     หมายถึง         ลองทำอะไรบางอย่าง

เช่น

 • I try to make things right.   ฉันพยายามทำสิ่งต่างๆให้มันดี
 • I have tried playing extreme sport which I’ve never thought to do.
  ฉันลองเล่นกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเล่น

2. stop to do something      หมายถึง        หยุดทำสิ่งหนึ่งเพื่อทำอีกสิ่งหนึ่ง
stop doing something   หมายถึง         หยุดการทำบางสิ่ง

เช่น

 • I stop towatch DVD.  ฉันหยุดเพื่อที่จะดูดีวีดี
 • I stop texting him.   ฉันหยุดส่งข้อความหาเขาละ

3. mean to do something หมายถึง        ตั้งใจทำอะไรบางอย่าง
mean doing something หมายถึง         มีความหมายถึงการทำอะไรบางอย่าง

เช่น

 • I didn’t mean to look down on you.  ฉันไม่ได้ตั้งใจจะดูถูกคุณ
 • His acting means refusing me.  การกระทำของเขาหมายถึงการปฏิเสธฉัน

4. regret to do something หมายถึง เสียใจที่จะต้องทำบางอย่าง
regret doing something หมายถึง         เสียใจที่ได้ทำบางอย่างไปแล้ว

เช่น

 • I regret to inform you that you are not selected for this position.
  ฉันเสียใจที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าคุณไม่ได้รับเลือกในตำแหน่งนี้
 • I regret saying inappropriate words to my mom.
  ฉันเสียใจที่พูดคำพูดไม่เหมาะสมกับแม่

5. remember to do something หมายถึง         จำได้ว่าจะต้องทำอะไร
remember doing something    หมายถึง         จำว่าได้ทำบางอย่างไปแล้ว

เช่น

 1. I remember to send e-mail to my boss.
  ฉันจำได้ว่าต้องส่งเมล์ให้เจ้านาย
 2. I remember visiting Rome.
  ฉันจำได้ว่าไปเที่ยวกรุงโรมมา

6. forget to do something หมายถึง           ลืมว่าจะต้องทำอะไร
forget doing something หมายถึง                   ลืมว่าได้ทำบางอย่างไปแล้ว

เช่น

 • I forget to tell him what happened.
  ฉันลืมที่จะบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้น
 • I forgetdoing my homework.
  ฉันลืมทำการบ้าน

เวลาจะใช้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เพราะความหมายไม่เหมือนกัน ^^