การใช้ Whose ในการตั้งคำถาม

การใช้ Whose ในการตั้งคำถาม

การใช้ Whose ในการตั้งคำถาม

“Whose”  คำนี้อ่านออกเสียงว่า  “ฮูส”  แปลว่า  “ของใคร”  การตั้งคำถามโดยใช้  whose มีโครงสร้างดังนี้ค่ะ

โครงสร้างที่ 1 :  Whose + คำนาม (s/es) + is/are +………..?

**  คำนามหลัง  whose  คือคำนามที่เราต้องการถามหาเจ้าของ  ถ้าคำนามเป็นพหูพจน์ก็ให้เติม s/es  มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ

  • Whose mobile phone is that?         นั่นโทรศัพท์มือถือใคร
  • Whose shoes are those?         นั่นรองเท้าใคร

หลัง is หรือ are เราอาจจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ก็ได้  เช่น

  • Whose car is in the garage?    รถใครอยู่ในโรงรถ
  • Whose dress is red?            ชุดใครสีแดง

เวลาตอบก็ใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของ  ได้ทั้งที่เป็น  possessive adjective และ possessive pronoun  เช่น

A:  Whose jacket is this?
B:  It’s David’s. /  It’s mine.  /  It’s my jacket.

โครงสร้างที่ 2 :  Whose + คำนาม (s/es) + กริยาช่วย + ประธาน + กริยา
ในประโยคนี้มีคำกริยาหลักจึงต้องใช้กริยาช่วย    มาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ

A:  Whose bicycle did you ride yesterday?      เมื่อวานคุณขี่จักรยานของใคร
B:  I rode My dad’s bicycle.                ฉันขี่จักรยานของพ่อ

A:  Whose cell phone does Bill use?           บิลใช้โทรศัพท์มือถือของใคร
B:  He uses my cell phone.                เขาใช้โทรศัพท์ของฉัน

โครงสร้างที่ 3 :  Whose +  is / are + this/that/these/those + คำนาม (s/es)
เช่น

A:  Whose is this cat?        แมวตัวนี้ของใคร
B:  It’s Kate’s cat.             แมวตัวนี้ของเคท

** จะเห็นได้ว่า  Whose ใช้ได้ทั้งแบบที่เป็น  adjective คือมีนามตามหลังมาติดๆ  เช่น

  • Whose pen is this?

หรือ ใช้แบบ pronoun  คือไม่มีนามตามหลัง  เช่น

  • Whose is this pen?

ลองไปฝึกใช้กันดูนะคะ ^^