กลวิธีการเขียนภาษาอังกฤษ : การขยายความประโยค

การขยายความประโยค

กลวิธีการเขียน : การขยายความประโยค

หลายคนบ่นปวดหัวกับการเขียนภาษาอังกฤษซะเหลือเกิน เพราะโครงสร้างแกรมม่าร์เยอะแยะมากมาย อันที่จริงองค์ประกอบของประโยคก็มีแค่ประธานกับกริยา แต่ทำไมประโยคที่คนอื่นเขียนถึงย๊าวยาวเป็นกิโล นั่นเป็นเพราะเขาใช้ส่วนขยายค่ะ การขยายความประโยคแบ่งออกเป็น

 1. การขยายความประธานหรือกรรมในประโยค
 2. การขยายความกริยา
 3. การขยายความประโยค

1. การขยายประธานหรือกรรม ทำได้โดยการเพิ่มคำคำเดียว วลีหรือประโยคย่อย เพื่อขยายคำนาม เช่น

1.1 แบบคำเดียว มักใช้เป็นคำคุณศัพท์หรือคำนามขยาย ส่วนมากจะวางไว้หน้าคำนาม เช่น

 • Thank you for your kind cooperation.
 • We have announced a job opening for the position of English teacher.

1.2 แบบวลี มีหลายประเภท ดังนี้

– การใช้ present participial phrase (วลีที่ขึ้นต้นด้วยกริยาเติม ing) ใช้ขยายความเมื่อบุคคลหรือสิ่งที่ถูกขยายนั้นเป็นผู้กระทำ เช่น

 • Suffering from an insufficient budget, the school is now deciding to increase the fee.
 • The school, suffering from an insufficient budget, is now deciding to increase the fee.

– การใช้ past participial phrase (วลีที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่อง 3) ใช้ขยายความเมื่อบุคคลหรือสิ่งที่ถูกขยายนั้นเป็นผู้ได้รับผลการกระทำ เช่น

 • Thank you for your invitation letter submitted to us last Friday.

ประโยคนี้ submitted to us last Friday ขยายคำนาม invitation letter

 • Shocked by the death of her dog, my sister keeps crying all day.

ประโยคนี้ shocked by the death of her dog ขยายคำนาม my sister

– การใช้ prepositional phrase โดยมักเขียนไว้ต่อจากประธานหรือกรรมที่ต้องการอธิบาย เช่น

 • Our organization needs more expert in the field of English.

– การใช้ infinitive phrase (วลีที่ขึ้นต้นด้วย to infinitive) เช่น

 • Teachers have a lot of work to do.
 • The document, to be submitted with the application, should be sent to our office no later than June 15.

-การใช้ appositive คือนามวลีที่วางไว้หลังคำนามที่ต้องการขยาย เช่น

 • Rooney, a famous football player, will come to Thailand next week.

1.3 แบบประโยคย่อย ซึ่งการขยายคำนามโดยใช้ประโยคย่อยอาจใช้ adjective clause หรือ relative clause เช่น

 • Everyone must attend the meeting which will be held on Monday.

The man who is standing under the tree is my brother.

2. ขยายกริยาของประโยค สามารถทำได้โดยการใช้ adverb หรือ adverb phrase (กริยาวิเศษณ์วลี) หรือ adverb clause เช่น

 • The door is suddenly opened.   ขยายด้วยกริยาวิเศษณ์
 • We appreciate your help very much.    ขยายด้วยกริยาวิเศษณ์วลี
 • I could use Photoshop program when I was in high school.   ขยายด้วยประโยคย่อยที่เป็นกริยาวิเศษณ์

3. การขยายประโยคทั้งประโยค ทำได้โดยการใช้ conjunctive adverb หรือ คำกริยาวิเศษณ์ในการขยายประโยค เช่น

 • Inevitably, the flight must be postponed due to weather’s problem.
 • In conclusion, this project is a great success of the department.