ฝึกฟังภาษาอังกฤษฟรีกับ VOA Learning English

Special English

เทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ช่วยในการพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษ นั่นก็คือการฟังที่มากเพียงพอ ดังนั้นเราควรจะฝึกฟังภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอจนกระทั่งหูของเราเริ่มจูนคลื่นให้เป็นคลื่นเดียวกับช่องเสียงภาษาอังกฤษ และฝึกพูดตามให้มากๆ เพื่อให้ปากเราคุ้นเคยกับการพูดภาษาอังกฤษ เพือที่จะออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น เมื่อนั้นการพูดภาษาอังกฤษจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรา หรือภาษาอีกภาษาหนึ่งของเราไปอย่างอัตโนมัติ