วิธีการเติม ing ที่คำกริยา

วิธีการเติม ing ที่คำกริยา

วิธีการเติม ing ที่คำกริยา

1. เติม ing ท้ายกริยาช่องที่ 1 ได้ทันทีสำหรับกริยาทั่วไป เช่น

 • work — working
 • read — reading
 • watch — watching
 • sing — singing

2. คำกริยาบางพวกมีการเปลี่ยนแปลงรูปก่อนเติม ing พอจะสรุปเป็นกฏได้ดังนี้
2.1. คำพยางค์เดียว มีสระ (vowel) ตัวเดียว ลงท้ายด้วยพยัญชนะ (consonat) ตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายเข้าไปอีก 1 ตัว เเล้วจึงเติม ing เช่น

 • run — running วิ่ง
 • stop — stopping หยุด
 • put — putting วาง
 • shut — shutting ปิด
 • stir — stirring คน(ผสมให้ทั่ว)
 • beg — begging ขอ,ขอร้อง

2.2 คำสองพยางค์ ซึ่งลงเสียงหนัก (stress) ที่พยางค์ท้าย มีสระพยางค์ท้ายเพียงตัวเดียว และลงท้ายด้วยพยัญชนะตัวเดียว ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายนั้นเข้าอีก 1 ตัว เเล้วจึงเติม ing เช่น

 • begin — beginning เริ่มต้น
 • forget — forgetting ลืม
 • occur — occurring เกิดขึ้น

แต่ถ้าลงเสียงหนักพยางค์แรก ไม่ต้องเพิ่มพยัญชนะตัวท้ายอีก เช่น

 • cover — covering ปกคลุม
 • edit — editing จัดการ

ยกเว้น คำต่อไปนี้ลงเสียงหนักที่พยางค์แรก แต่ยังคงเพิ่มพยัญชนะท้ายตัวหนึ่งก่อนเติม ing คือ

 • worship — worshipping บูชา,นับถือ
 • handicap — handicapping ต่อแต้มให้,เป็นอุปสรรค
 • kidnap — kidnapping ลักพาตัว

คำพิเศษ

 • picnic — picnicking ไปเที่ยวปิคนิค
 • panic — panicking ตื่นกลัว
 • mimic — mimicking ล้อเล่น

2.3 คำลงท้ายด้วย l (แอล) มีสระตัวเดียว ต้องเพิ่ม l เข้าอีกตัวหนึ่งเเล้วจึงเติม ing เช่น

 • travel — travelling เดินทาง
 • control — controlling ควบคุม
 • fulfil — fulfilling ทำให้สำเร็จ

ยกเว้น

 • parallel — paralleling ทำให้ขนานกัน

2.4 คำลงท้ายด้วย e เเละไม่ออกเสียง e ให้ตัด e ออกเเล้วจึงเติม ing เช่น

 • hope — hoping หวัง
 • take — taking หาไป,เอาไป
 • move — moving เคลื่อนไหว
 • lose — losing ท้าทาย
 • make — making ทำ
 • have — having มี
 • come — coming มา
 • pursue — pursuing ติดตาม

2.5 คำลงท้าย ie เปลี่ยน ie นั้นเป็น y ก่อน แล้วจึงเติม ing เช่น

 • die — dying ตาย
 • tie — tyng ผูก,มัด
 • lie — lying นอนลง

ยกเวัน

 • dye — dyeing ย้อมสี
 • ski — skiing เล่นสกี

เครดิต : https://www.hope.dek.cc/verb-ing.html

Comments are closed.