สำนวน take (something) seriously

สำนวน take (something) seriously

# สำนวน take (something) seriously

สำนวน take (something/somebody) seriously แปลว่า “จริงจัง, ตั้งใจ ให้ความสำคัญกับอะไรบางอย่างหรือใครบางคน”
เช่น

Just let it go. Don’t take everything he says so seriously.
ช่างเถอะ อย่าไปจริงจังกับทุกอย่างที่เขาพูดเลย

Don’t waste time. Take your study seriously.
อย่ามัวแต่เสียเวลา ตั้งใจเรียนหน่อยสิ

Take it seriously. It’s the biggest show we’ve ever had.
จริงจังกันหน่อย นี่เป็นโชว์ใหญ่ที่สุดที่เคยมีของเราเลยนะ

I think she doesn’t take you seriously.
ข้าว่านะ เจ้าหล่อนไม่จริงจังกับเอ็งหรอก

** ข้อความจากภาพค่ะ
“Do not take life so seriously. It’s not like you’re going to get out alive.”
“อย่าจริงจังกับชีวิตมากนัก เพราะยังไงคุณก็ไม่อาจก้าวพ้นมันไปโดยที่ยังมีชีวิตอยู่”

*** ที่บอกว่าไม่ให้จริงจัง ไม่ได้หมายความว่าจะต้องปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม แต่หมายถึงต้องรู้ว่าอะไรที่ควรจริงจัง และอะไรที่ควรปล่อยวางค่ะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา