Subjunctive Sentence

Subjunctive Sentence

Subjunctive Sentence
Subjunctive  มันคืออะไร?  แค่ได้ยินชื่อก็คิดว่าน่าจะยากแล้วใช่มั๊ยคะ   แต่จริงๆแล้วเราอาจจะเคยพูดเคยเห็นประโยคนี้มาก่อนแน่นอนค่ะ  Subjunctive sentence คือประโยคที่แสดงการขอร้อง การเสนอแนะ การแนะนำ ความปรารถนา การแสดงเงื่อนไข  มี 3  แบบด้วยกันคือ

1.  Present subjunctive
2.  Past subjunctive
3.  Past perfect subjunctive

1. Present subjunctive คือประโยคที่แสดงการเสนอแนะ ขอร้อง หรือปรารถนา  คำที่คีย์เวิร์ดสำคัญคือกริยากลุ่มนี้ค่ะ   ask, advise, insist, recommend, suggest, require, request, decide, prefer, order, urge  เช่น

 • My mom insists that I tidy up my room today.
 • She suggested that I be there before 8 a.m.

คำกริยาที่อยู่หลัง กริยากลุ่มนี้ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น จะต้องเป็นกริยารูปธรรมดา ไม่ผันไม่เติม  ประโยคแรก กริยา tidy up ก็เป็นรูปธรรมดา  ประโยคที่สองถึงแม้ว่ากริยาหลักจะเป็นอดีต แต่กริยา be ที่ตามหลังมาก็จะเป็นรูปธรรมดา แทนคำว่า is, am, are

 • My father recommends that I not be lazy.

ถ้าเป็นปฏิเสธก็ให้ใส่ not เข้าไปหน้ากริยารูปธรรมดาได้เลยค่ะ  ไม่ต้องเติม doesn’t หรือ don’t เข้าไป
หรืออาจจะอยู่ในรูปประโยคที่ใช้ adjective ก็ได้  เช่น  advisable, crucial, essential, important, desirable, etc

 • It’s important that she attend the meeting.
  (ในประโยคนี้ attend ไม่ต้องเติม s  ถึงแม้ว่าประธานจะเป็น she ก็ตาม)
 • It’s advisable that he do exercise every day.
  (ในประโยคนี้ กริยาใช้ do ถึงแม้ประธานจะเป็น he ก็ตาม)

**  ถ้าอยู่ในรูปประโยคที่กล่าวมาแล้วล่ะก็  กริยาต้องเป็นรูปธรรมดา  ไม่ผันไม่เติมอะไรใดๆทั้งสิ้น

2.  Past subjunctive  คือประโยคที่แสดงความปรารถนาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริง เป็นไปไม่ได้หรือตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน  คำที่แสดง past subjunctive ได้แก่ wish, as if, as though, if only    กริยาที่ตามหลังคำพวกนี้จะต้องเป็นรูปอดีตเสมอ  เช่น

 • I wish you were here.
  ฉันปรารถนาให้เธอมาอยู่ที่นี่  (แต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ซึ่งตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน)
 • He wishes he finished his work.
  เขาอยากทำงานให้เสร็จ (แต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จ)
 • He talks as if he knew it well.
  เขาพูดราวกับว่าเขารู้ทุกสิ่งอย่าง

3.  Past perfect subjunctive  คือประโยคที่แสดงความปรารถนาที่ไม่เกิดขึ้นจริง หรือตรงข้ามกับความจริงในอดีต  คำที่แสดง past perfect subjunctive ได้แก่ wish, as if, as though, if only  กริยาหลังคำเหล่านี้จะอยู่ในรูปของ past perfect หรือ had + V3

 • I wish you had been at the meeting yesterday.
  ฉันอยากให้คุณเข้าประชุมเมื่อวานนี้
  (แต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้เข้าประชุมเมื่อวาน  ซึ่งตรงข้ามกับความจริงในอดีต)
 • He wished he had told her his feeling last night.
  เขาปรารถนาที่จะบอกความรู้สึกของเขากับเธอเมื่อคืนนี้
  (แต่จริงๆแล้ว เขาไม่ได้บอกออกไป)

ชื่อยากแค่ไหน แต่ถ้าเราเข้าใจโครงสร้างซะอย่างก็ใช้ถูกแน่นอนค่ะ  ฝึกใช้บ่อยๆใช้ไม่ผิดแน่นอน ^^