ความแตกต่างระหว่าง so กับ such

ความแตกต่างระหว่าง so กับ such

**** ความแตกต่างระหว่าง so กับ such ****

คำว่า so / such แต่ละคำมีหลายความหมายด้วยกัน แต่ความหมายที่เหมือนกันของสองคำนี้คือ แปลว่า “มาก, อย่างมาก”
แต่วิธีการใช้ของ so กับ such ต่างกันเล็กน้อย

1.  so จะใช้กับคำ คุณศัพท์ หรือ คำกริยาวิเศษณ์  ( so + adj. / adv. )  เช่น

  • She is so beautiful.  ผู้หญิงคนนี้สวยจัง
  • I’m so hungry.  ฉันหิวมากๆเลย
  • This movie was so funny. I really love it.  หนังเรื่องนี้ตลกมาก ฉันชอบมากเลย

2.  such จะใช้กับคำนามหรือ กลุ่มคำนาม  ( such + N. / Noun Phrase )  เช่น

  • It was such a boring day.  เป็นวันที่น่าเบื่ออะไรอย่างนี้
  • My room is such a mess.  ห้องของฉันรกเอามากๆเลย
  • She is such a beautiful girl. เธอคนนี้สวยจัง

** สรุปนะคะ so / such ใช้บอกเพื่อเน้นความรู้สึก

  • so + adj. / adv.
  • such + Noun / Noun Phrase

อย่าจำสับสนนะคะ ^^

…ติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา