สำนวน same old story

สำนวน same old story

# สำนวน same old story

สำนวนนี้ ภาษาไทยใช้คำว่า “อีหรอบเดิม, หนังม้วนเดิม” ซึ่งก็หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดซ้ำๆ ซากๆ บ่อยๆ เช่น

It’s the same old story. He has no money because he has spent all money on glamble.
อีหรอบเดิมเลย เขาไม่มีเงินเพราะเอาไปเล่นพนันหมด

He always flirts with the newbie. It’s the same old story.
เขาก็มักจะไปจีบเด็กใหม่อย่างนี้แหละ หนังม้วนเดิม

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา