ศัพท์ภาษาอังกฤษ สัตว์ปีก (poultry)

สัตว์ปีก

poultry (พ๊อลทรี) สัตว์ปีก

seagull นกนางนวล
seagull นกนางนวล

ศัพท์ที่น่าสนใจ

 • adjutant bird (แอ๊ดเจอเทินทฺ เบิ๊รดฺ) นกตะกรุม
  adjutant bird นกตะกรุม
  adjutant bird นกตะกรุม
 • bat (แบ๊ทฺ) ค้างคาว
 • bee (บี) ผึ้ง
  bulbul นกปรอท
  bulbul นกปรอท
 • bulbul (โบ๊ลโบ็ล) นกปรอท
 • butterfly (บั๊ทเดอรฟาย) ผีเสื้อ
 • bird (เบิ๊รดฺ) นก
 • bittern (บิ๊ทเทริน) นกยาง
bittern นกยาง
bittern นกยาง
 • canary (คาเน๊รี) นกขมิ้น
canary นกขมิ้น
canary นกขมิ้น
 • cockatoo (ค๊าเกทู) นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว

 • crane (เครน) นกกระเรียน
 • crow (โคร) อีกา
 • dove (ดัฝฺ) นกพิราบ
 • duck (ดั๊กคฺ) เป็ด
 • duckling (ดั๊กคลิน) ลูกเป็ด
 • eagle (อี๊เกิล) นกอินทรี
  eagle (อี๊เกิล) นกอินทรี
  eagle (อี๊เกิล) นกอินทรี
 • emu (อีมิว) นกอีมู
  emu นกอีมู
  emu นกอีมู
 • goose (กู๊สฺ) ห่าน
  goose ห่าน
  goose ห่าน
 • hawk (ฮ๊อคฺ) เหยี่ยว
  hawk เหยี่ยว
  hawk เหยี่ยว
 • hornbill (ฮ๊อนบิล) นกเงือก
  hornbill (ฮ๊อนบิล) นกเงือก
  hornbill (ฮ๊อนบิล) นกเงือก
 • kivi bird นกกีวี
  kivi bird นกกีวี
  kivi bird นกกีวี
 • myna (ไม๊นา) นกขุนทอง
 • ostrich (อ๊าสฺทริชฺ) นกกระจอกเทศ
  ostrich (อ๊าสฺทริชฺ) นกกระจอกเทศ
  ostrich (อ๊าสฺทริชฺ) นกกระจอกเทศ
 • owl (โอล) นกฮูก, นกเค้าแมว
 • parrot (แพ๊เริทฺ) นกแก้ว
 • partridge (พ๊าร-ทริจฺ)  นกกระทา
  partridge นกกระทา
  partridge นกกระทา
 • peacock (พี๊คอคฺ) นกยูง
 • penguin (เพ๊นกวิน) นกเพนกวิน
 • pigeon (พิเจิน) นกพิราบ
 • pheasant (เฟ๊เซ่นทฺ) ไก่ฟ้า
pheasant ไก่ฟ้า
pheasant ไก่ฟ้า
 • robin (ร๊อเบน) นกกางเขน
 • seagull (ซี๊กอลฺ) นกนางนวล
 • sparrow (สฺแป๊โร) นกกระจอก
  sparrow นกกระจอก
  sparrow นกกระจอก
 • stork (สฺต๊อคฺ) นกกระสา
  stork นกกระสา
  stork นกกระสา
 • swan (สฺวอม) หงส์
  swan หงส์
  swan หงส์
 • swallow  (สฺว๊อลโล) นกนางแอ่น
 • teal (เทียว) นกเป็ดน้ำ
  teal นกเป็ดน้ำ
  teal นกเป็ดน้ำ
 • vulture (โฝ๊ลเชอรฺ) อีแร้ง
  vulture (โว๊ลเชอรฺ) อีแร้ง
  vulture (โฝ๊ลเชอรฺ) อีแร้ง