บันทึกการเรียนภาษาอังกฤษ ผ่าน Google Translate: Phrasebook

สมุดบันทึก google translate

Google Translate มีสมุดบันทึกอยู่เล่มหนึ่งที่เรียกว่า Phrasebook ซึ่งสมุดเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่เรียนรู้ภาษา เพื่อเอาไว้จดบันทึกประโยคหรือคำศัพท์ใหม่ๆ รวมทั้งการออกเสียง ที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากทางเน็ต และง่ายต่อการค้นหา ทำให้เราสามารถเรียกดูจากทุกที่ๆมีอินเตอร์เน็ตได้เลย โดยไม่ต้องจดหรือพกสมุดกันให้เกะกะกันต่อไปอีกแล้ว  ชมวิธีการใช้จากคลิปนะครับ