ที่มาของคำว่า News

ที่มาของคำว่า News

** รู้หรือไม่?  ที่มาของคำว่า News มาจากไหน

หนังสือพิมพ์ ภาษาอังกฤษ

  • North (N)
  • East (E)
  • West (W)
  • South (S)

ใช่แล้วล่ะค่ะ ^^ มันมาจากพยัญชนะต้นของคำศัพท์บอกทิศนั่นเองซึ่งมีความหมายเป็นนัยว่า ข่าว คือเรื่องเล่าหรือเหตุการณ์ที่มาจากทุกสารทิศ (เหนือ-ใต้-ออก-ตก)นั่นเอง

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา