ความหมาย If only กับ only if

If only กับ only if

# If only VS only if

If only VS only if
If only VS only if

สองคำนี้ดูเหมือนจะคล้ายๆกัน แค่สลับคำหน้าหลัง แค่นั้นเอง แต่จริงๆแล้ว ความหมายต่างกันค่ะ

1. If only มีความหมายเหมือนกับ wish ค่ะ คือแสดงความปราถนา วิธีการใช้ก็คือ

1.1  If only + past simple tense (ในกรณีที่ความปรารถนาตรงข้ามกับความจริงในปัจจุบัน) เช่น

 • If only you were here.
  อยากให้เธออยู่ตรงนี้ (ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่นี่)
 • If only I didn’t care about what he does.
  ฉันอยากที่จะไม่สนใจในสิ่งที่เขาทำ (ตอนนี้ฉันสน!!)

1.2  If only + past perfect tense (ในกรณีที่ความปรารถนานั้นตรงข้ามกับความจริงในอดีต)

 • If only I hadn’t said that.
  ฉันไม่น่าพูดแบบนั้นออกไป (แต่พูดออกไปแล้ว!!)

2. Only if แปลว่า “ก็ต่อเมื่อ” เช่น

 • I will go only if he goes with me.
  ฉันจะไปก็ต่อเมื่อเขาไปกับฉันเท่านั้น  (ถ้าเขาไม่ไป ฉันก็จะไม่ไป)
 • “Open your mouth only if what you’re going to say is more beautiful than silence.”
  “จงพูด ก็ต่อเมื่อสิ่งที่คุณกำลังจะพูดมันดีกว่าความเงียบ”

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา