คุณลอง….แล้วหรือยัง (Have you tried…?)

คุณลอง....แล้วหรือยัง Have you tried...?

คุณลอง…หรือยัง ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

คุณลอง….แล้วหรือยัง Have you tried…?
คุณลอง…แลัวหรือยัง Have you tried…yet?
คุณเคยลอง…ไหม Have you ever tried…?

เวลาตอบ
เคยลองก็ใช้ Yes, I have.
ไม่เคยลองก็ใช้ No, I haven’t.

ตัวอย่างเช่น

  • คุณลองอันนี้หรือยัง Have you tried this yet?
  • คุณลองปิดและเปิดใหม่อีกครั้งหรือยัง Have you tried turning it off and on again?
  • คุณพยายามลองมากแค่ไหน How many have you tried?
  • คุณพยายามลองกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried?
  • คุณพยายามลองหนีกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried to get out?
  • คุณเคยลองขับรถฉุกเฉินไหม Have you ever tried to drive an emergency car?
  • คุณเคยลองกินส้มตำที่ไทยไหม Have you ever tried to eat Somtam in Thailand?

แถมเพิ่มเติม

  • ฉันจะพยายามเต็มที่ I’ll try my hardest. / I’ll try my best.
  • ฉันจะลองดู I’ll give it a try.
  • ฉันจะลองพยายายามด้วยตัวฉันเอง I’ll to try it on my own.

หมายเหตุ คำว่า tried /traɪd/ พยายาม(เป็น v2 ของ try พยายาม, ลอง) กับ  tired /taɪrd/ เหนื่อย, ง่วงหนอน สะกดคล้ายกัน แต่ความหมายกับคำอ่านไม่เหมือนกัน