ความแตกต่างระหว่าง few, a few, little, a little

ความแตกต่างระหว่าง few, a few, little, a little

few, a few, little, a little

ทั้งสี่คำข้างบนนั้น แปลได้ว่า “น้อย” เหมือนกันหมดเลยค่ะ แต่การเลือกนำมาใช้ต่างกันเล็กน้อยนะคะ ลองมาดูสองคำแรกกันก่อนเลยค่ะ

** few, a few  คำว่า few และ a few ต้องใช้กับคำนามนับได้ค่ะ เช่น book, friend, tree, etc.

แต่การจะเลือกใช้ few หรือ a few นั้น ก็ต้องดูความหมายที่เราต้องการสื่ออีกทีนึงค่ะ เพราะถ้าเราเลือกใช้ few ความหมายจะเป็น negative นะคะ คือ “น้อยแบบแทบจะไม่มีอยู่เลย”
แต่ a few จะให้ความหมายเป็น positive ค่ะ คือ “น้อยแต่ก็ยังพอมีหรือพอใช้ได้อยู่”  เช่น

 • He has few friends here.
  เขาแทบจะไม่มีเพื่อนที่นี่เลย
 • We have a few sheets of ham left, so we can make sandwiches for lunch.
  เรายังพอมีแผ่นแฮมเหลืออยู่ ยังพอเอามาทำแซนวิชสำหรับมื้อเที่ยงได้

** little, a little แปลว่า น้อย เหมือนกัน แต่เราจะใช้ little หรือ a little กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะ เช่น rice, sugar, water, etc.
ความแตกต่างของสองตัวนี้ก็เหมือนด้านบนค่ะ คือ little ให้ความหมายเป็น negative ส่วน a little จะให้ความหมายเป็น positive ค่ะ ลองดูตัวอย่างกันค่ะ

 • I have a little sugar in the kitchen.
  ฉันพอจะมีน้ำตาลอยู่ในครัวอีกนิดหน่อย
 • Do we survive? We have little water left.
  เราจะรอดมั๊ย พวกเราแทบไม่เหลือน้ำดื่มเลย

# สรุปง่ายๆก็คือ ถ้ามี a นำหน้า few หรือ little ความหมายจะเป็น positive ค่ะ
แต่ถ้าไม่มีก็จะเป็น negative ค่ะ เลือกใช้ให้ถูกด้วยนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา