ประโยคภาษาอังกฤษ-ให้กำลังใจ (Don’t Give Up!)

ให้กำลังใจ (Don’t Give Up!)

ในยามท้อแท้ หรือหมดกำลังใจ คำพูดดีๆที่ให้กำลังใจอาจทำให้เราลุกขึ้นมาต่อสู้ต่อไป จงสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้กับชีวิต สู้เท่านั้นที่จะพาเราไปสู่จุดหมายปลายทางที่มุ่งหมายไว้

จากในข้อพระคัมภีร์ Hebrews 10:24 กล่าวว่า

“We should keep on encouraging each other to be thoughtful and to do helpful things. “

และขอให้เราพิจารณาดู เพื่อจะปลุกใจกันและกัน ให้มีความรักและทำความดี

*** thoughtful adj.  เอาใจใส่, เป็นห่วงเป็นใย, คิดถึงความรู้สึกผู้อื่น

ตัวอย่างประโยคและสำนวนที่ให้กำลังใจกัน

 • Every cloud has a silver lining.  ต้องมีวันที่เป็นของเรา
 • Come on! สู้ๆ
 • I’ll support you all the way. ฉันจะ สนับสนุน/ให้กำลังใจคุณ ตลอดเวลา
 • I’m behind you all the way. ฉันจะอยู่ให้กำลังใจคุณตลอดเวลา
 • I’ll always be by your side. ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดเวลา
 • I’ll be there for you. ฉันจะอยู่ที่นั่นเพื่อเธอ
 • I’m with you all the way. ฉันจะอยู่กับคุณตลอดเวลา
 • Keep going! Don’t stop!  สู้ต่อไป อย่าหยุด
 • Keep going! Don’t give up. สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้
 • Keep going, I’ll support you.  สู้ต่อไป ฉันจะสนับสนุนคุณ
 • Don’t give up. อย่ายอมแพ้
 • Keep fighting! สู้ต่อไป
 • Stick with it!  สู้ต่อไป อย่ายอมแพ้
 • Don’t hang up your gloves. อย่ายอมแพ้
 • Don’t throw in the towel.  อย่ายอมแพ้
 • You’re not alone in this. เธอไม่ได้อยู่เพียงลำพัง