ความแตกต่างระหว่าง Efficiency & Effectiveness

ความแตกต่างระหว่าง Efficiency & Effectiveness

Efficiency & Effectiveness

ศัพท์สองคำนี้มักเจอบ่อยในแวดวงธุรกิจ ดูเผินๆความหมายอาจจะคล้ายกัน แต่จริงๆแล้วมันแตกต่างกันค่ะ

  • Efficiency = ประสิทธิภาพ
  • Effectiveness = ประสิทธิผล

สองคำนี้ต่างกันยังไงล่ะ??

  • “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) จะหมายถึง การผลิตหรือการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ได้ผลลัพธ์ออกมามากทีสุด โดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรน้อยที่สุด หรือประมาณว่า ทำให้คุ้มค่า คุ้มเวลา ประหยัดแรงงาน ประหยัดพลังงาน แต่ผลออกมามากกว่าต้นทุน พูดง่ายๆคือ “คุ้มทุน”
  • แต่ “ประสิทธิผล” (Effectiveness) หมายถึง การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้โดยต้องให้ได้คุณภาพ ได้ตามความพอใจของลูกค้า โดยไม่ค่อยคำนึงถึงต้นทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไป พูดง่ายๆคือ เน้นในแง่คุณภาพของผลลัพธ์มากกว่า

** ลองมาดูตัวอย่างง่ายๆ กันนะคะ
สมมติว่า เราเอาเงินที่เป็นธนบัตรที่มีมูลค่าแตกต่างกันไปวางไว้บนโต๊ะ แล้วปล่อยให้พัดลมพัดจนปลิวกระจัดกระจาย แล้วใช้ให้คนสองคนมาเก็บธนบัตรพวกนี้ ปรากฎว่า คนแรกเก็บธนบัตรได้จำนวนมากกว่าคนที่สอง แต่เมื่อนับมูลค่าของธนบัตรแล้วคนที่สองมีมูลค่าของธนบัตรมากกว่าถึงแม้จะ เก็บได้ในจำนวนที่น้อยกว่า เราสามารถอธิบายได้ว่า คนแรกทำงานได้อย่างมี “ประสิทธิภาพ” แต่คนที่สองทำงานได้อย่างมี “ประสิทธิผล”

*** คงพอจะเห็นภาพความแตกต่างกันนะคะ สองคำนี้ต่างกันก็จริง แต่เราก็ควรมีทั้งสองสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน คือ ทำงานให้ได้ทั้งประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล นะคะ
***** เช่นเดียวกับการที่เราเรียนภาษาอังกฤษ !! ถ้าเราท่องศัพท์หรือรู้คำศัพท์เป็นพันๆคำ แต่นำมาใช้พูดไม่ได้ อันนี้ถือว่าเรามีแต่ประสิทธิภาพ แต่ไร้ประสิทธิผลนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา