สำนวนภาษาอังกฤษ : ลากไป หรือว่าน่าเบื่อ? [Drag]

สำนวน Drag

คำว่า drag แปลได้หลายความหมายในหลายบริบท โดยความหมายตรงตัวแล้ว drag แปลว่าลาก แต่ drag ที่เราจะดูกันในต่อไปนี้ แปลได้อีกหลายต่อหลายความหมาย เช่นแปลว่าน่าเบื่อก็ได้ อัดบุหรี่ก็ได้อีกเหมือนกัน หรือจะหมายถึงกระเทยก็ไม่ผิดกติกาอันใด

1. drag ในความหมายว่า “น่าเบื่อ”
เมื่อใครคนใดคนหนึ่งพูดหลังจากดูหนังจบว่า The movie drags. เขาก็คงอยากจะบอกว่าหนังมันช่างน่าเบื่อจนดูยืดยาดไม่จบไม่สิ้นเสียที ในทำนองเดียวกันถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่งพูดว่า The class drags. ก็รู้ได้ว่านักเรียนเบื่อชั้นเรียนนั้นจนรอให้เลิกไม่ไหว ในกรณีนี้ น้องๆ จะพูดว่า drag สั้นๆ เช่นในตัวอย่าง หรือจะเติมคำบุรพบท on เป็น drag on เช่น The party drags on. ก็ไม่ผิดแต่อย่างใดนะคะ

2. drag ในความหมายว่า “ลาก”
ข้อที่น้องๆ ควรสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือหากเราใช้ drag ในความหมายของความน่าเบื่อ ประโยคนั้นก็จะไม่มีกรรมตามหลัง drag ดังที่เห็นในตัวอย่างไงคะ แต่ถ้ามีกรรมตามหลัง drag ก็จะมีความหมายว่าลาก อย่างเช่น The dog drags my bag away.

3. drag ในความหมายว่า “สูบบุหรี่/อัดบุหรี่”
Drag ยังใช้หมายถึงการสูบบุหรี่อัดเข้าไปเฮือกใหญ่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น I want to get a drag of cigarette…

4. drag ในความหมายว่า “กระเทยที่แต่งตัวตุ้งติ้งแบบผู้หญิง”
นอกจากนั้น คำว่า drag เมื่อใช้เป็นคำแสลงแล้วนำไปบวกกับคำว่า queen ก็จะได้คำใหม่ว่า drag queen ซึ่งหมายถึงกระเทยที่แต่งตัวตุ้งติ้งแบบผู้หญิงที่น้องๆ คงได้เคยเห็นมาบ้างแล้วบ่อยๆ ตามอัลคาร์ซ่าร์แถวๆ พัทยาไงคะ

เครดิต : https://www.bkkonline.com/fun-english/5-apr-43.shtml