Category Archives: ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษ

คำทักทายในภาษาอังกฤษ (Greetings)

คำทักทายในภาษาอังกฤษ (Greetings)

คําทักทาย และคำตอบรับภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน

ตัวอย่างบทสนทนา

 • Hello / Hi / Howdy. สวัสดี (คำทักทายทั่วไป)
 • Good morning สวัสดี (เช้าถึงเที่ยงวัน)
 • Good afternoon สวัสดี (หลังเที่ยงวันถึงช่วงเย็น)
 • Good evening สวัสดี (ช่วงเย็นถึงกลางคืน)
 • Good day สวัสดี (ตลอดวัน)
 • How are you? เป็นไงบ้าง
 • How’re you going? เป็นไงบ้าง → It’s going good/well.
 • How’re you doing? เป็นไงบ้าง
 • How’s it going? เป็นไงบ้าง
 • What’s up? (sup?)
 • What’s up man? เป็นไงบ้าง(ใช้ทักเพื่อนในกลุ่มผู้ชาย)
 • What’s crackin’? เป็นไงบ้าง
 • What happened? เกิดอะไรขึ้น
 • What’s new? เป็นไงบ้าง
 • How do you do? เป็นไงบ้าง
 • How have you been? เป็นไงบ้าง (ใช้สำหรับคนที่รู้จักกัน และไม่ได้เจอกันนาน)
 • How’s your life? เป็นไงบ้าง
 • How’s life? เป็นไงบ้าง
 • How’s life treating you?
 • How’s everything? เป็นไงบ้าง
 • How’re things (with you)? เป็นไงบ้าง
 • How’re things going? เป็นไงบ้าง
 • How are things?  ตอบว่า Things are (good, okay, ).
 • How’s it with you? เป็นไงบ้าง
 • Where are you? คุณอยู่ที่ไหน
 • What’s wrong ? เป็นอะไรไป
 • What’s the matter ? เป็นอะไรไป

การตอบรับคำทักทาย Continue reading

สนทนาภาษาอังกฤษ : การขอโทษ (Apologizing)

สำนวน I've had it (up to here)

การกล่าวคำขอโทษ

 • I’m sorry. ผมขอโทษ
 • I’m sorry. I’m late. ขอโทษที่มาช้า
 • I’m sorry I troubled you. ขอโทษที่ทำให้ต้องลำบาก
 • Excuse me, please. ขอโทษครับ/ค่ะ
 • Excuse me for interrupting. ขอโทษที่รบกวน
 • Excuse me for a moment. ขอโทษขอเวลาสักครู่

การรตอบรับคำขอโทษ

 • That’s all right. ไม่เป็นไร
 • Don’t worry (about it). อย่ากังวลไปเลย
 • No problem. ไม่มีปัญหา
 • That’s O.K. ไม่เป็นไร
 • I’m O.K. ผมไม่เป็นไร

คุณลอง….แล้วหรือยัง (Have you tried…?)

คุณลอง....แล้วหรือยัง Have you tried...?

คุณลอง…หรือยัง ภาษาอังกฤษพูดอย่างไร

คุณลอง….แล้วหรือยัง Have you tried…?
คุณลอง…แลัวหรือยัง Have you tried…yet?
คุณเคยลอง…ไหม Have you ever tried…?

เวลาตอบ
เคยลองก็ใช้ Yes, I have.
ไม่เคยลองก็ใช้ No, I haven’t.

ตัวอย่างเช่น

 • คุณลองอันนี้หรือยัง Have you tried this yet?
 • คุณลองปิดและเปิดใหม่อีกครั้งหรือยัง Have you tried turning it off and on again?
 • คุณพยายามลองมากแค่ไหน How many have you tried?
 • คุณพยายามลองกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried?
 • คุณพยายามลองหนีกี่ครั้งแล้ว How many times have you tried to get out?
 • คุณเคยลองขับรถฉุกเฉินไหม Have you ever tried to drive an emergency car?
 • คุณเคยลองกินส้มตำที่ไทยไหม Have you ever tried to eat Somtam in Thailand?

แถมเพิ่มเติม

 • ฉันจะพยายามเต็มที่ I’ll try my hardest. / I’ll try my best.
 • ฉันจะลองดู I’ll give it a try.
 • ฉันจะลองพยายายามด้วยตัวฉันเอง I’ll to try it on my own.

หมายเหตุ คำว่า tried /traɪd/ พยายาม(เป็น v2 ของ try พยายาม, ลอง) กับ  tired /taɪrd/ เหนื่อย, ง่วงหนอน สะกดคล้ายกัน แต่ความหมายกับคำอ่านไม่เหมือนกัน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ : ข้อแตกต่างระหว่าง “want” & “need”

ข้อแตกต่างระหว่าง want, need

English Vocabulary – The difference between “want” & “need” (https://www.engvid.com/)

ศัพท์น่ารู้
want = desire-สิ่งที่ปรารถนา เช่น beer, milk
need = necessity-สิ่งจำเป็น(ที่ขาดไม่ได้) เช่น water, food

How to use the word “need” in English (LearnAmericanEnglishOnline.com)

บทเรียนเพิ่มเติมจาก https://www.oknation.net/blog/print.php?id=426262

Need สามารถเป็นได้ทั้งกริยาปกติ (Ordinary verb) และกริยาช่วย (Helping verb) ถ้าเป็นกริยาปกติ (Ordinary verb) มี 2 ความหมาย Continue reading

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน [At the Airport]

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน (At the Airport)

บทสนทนาภาษาอังกฤษที่สนามบิน

ตัวอย่างประโยคสนทนา (Learning English At The Airport)

What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • When will you be leaving? คุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you leaving? คุณออกเดินทางเมื่อไหร่
 • When are you arriving? คุณจะมาถึงเมื่อไหร่
 • What’s the flight number?  เที่ยวบินหมายเลขอะไร
 • How much does it cost to go to the airport? ไปสนามบินคิดราคาเท่าไรครับ
 • How long does it take to go to the airport? ไปสนามบินใช้เวลานานแค่ไหน
 • What time does the plane depart? เครื่องบินจะขึ้นบินเวลาเท่าไหร่
 • What is your destination? จุดหมายปลายทางของคุณคือที่ไหน
 • Where are you flying to?  คุณจะบินไปที่ไหนครับ
 • Would you like a window seat or an aisle seat?  คุณต้องการที่นั่งติดหน้าต่าง หรือติดทางเดินครับ
  window seat
  window seat
 • Do you have any luggage? คุณมีสัมภาระไหมครับ
 • Would you like to load your suitcase? คุณต้องการโหลดกระเป่าเดินทางไหมครับ
 • Your bag is overweight. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกินครับ
 • You have to pay an excess baggage charge. คุณต้องจ่ายค่ากระเป๋าน้ำหนักเกินครับ
 • Your bag is overweight, we have to fine you. กระเป๋าของคุณน้ำหนักเกิน เราต้องคิดค่าปรับคุณด้วยครับ
 • May I have your ticket and your passport,please? ขอดูตั๋วเครื่องบินและหนังสือเดินทางด้วย
 • Here you are.  นี่ครับ
 • Do you have anything in your pockets? คุณมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเสื้อ กางเกงหรือเปล่าครับ
 • Please empty your pockets. กรุณาเอาสิ่งของออกจากกระเป่าด้วยครับ
 • Do you have any liquids in your bag? คุณมีอะไรที่เป็นของเหลวในกระเป๋าหรือไม่ครับ (เช่น โลชั่น, ยาสระผม ฯลฯ)
 • Please bring it out. กรุณาเอาออกมาด้วยครับ
 • Could you take off your belt,  please?    ช่วยปลดเข็มขัดหน่อยได้ไหมครับ
 • Please board the aircraft now. กรุณาขึ้นเครื่องได้ตอนนี้ครับ
 • Have a safe flight. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ
 • Can I have a blanket please? ขอผ้าห่มสักผืนได้ไหมครับ
 • You have arrived safely at your destination. คุณได้มาถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย
 • Can I see your passport please? ขอดูหนังสือเดินทางของคุณหน่อยครับ
 • What’s the purpose of your visit ?  จุดประสงค์ของการมาคืออะไรค่ะ
 • What brings you here? คุณมาที่นี่ทำไม
 • Business or pleasure? มาทำงานหรือมาเที่่ยวครับ
 • I am a tourist. ผมเป็นนักท่องเที่ยวครับ
 • How long do you plan to stay ?  คุณคิดว่าจะอยู่นานแค่ไหนครับ
 • How long will you be staying? / How long will you stay? คุณจะอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ครับ
 • Where will you be staying? / Where will you stay? คุณพักที่ไหนครับ
 • You have to pick up your luggage at belt no.1. คุณต้องไปรับสัมภาระของคุณที่สายพานหมายเลย1
 • Where is lost and found? แผนกของหายอยู่ที่ไหนครับ
 • Excuse me, where can I find a trolley? ขอโทษครับ ไม่ทราบว่าผมจะหารถเข็นได้จากที่ไหนครับ
 • Where can I get a trolley?     ฉันจะเอารถเข็นได้ที่ไหนครับ
 • Where can I keep my bags? / Where can I store my bags? ผมสามารถเก็บกระเป๋าได้ที่ไหนครับ
 • Would you like a cab? คุณต้องการแท๊กซี่ไหมครับ
 • How was your trip? ไปเที่ยวมาเป็นอย่างไรบ้าง
 • How was your flight? เที่ยวบินของคุณเป็นอย่างไรบ้าง

ศัพท์เกี่ยวกับสนามบิน

สัญญลักษณ์ที่สนามบิน
สัญลักษณ์ที่สนามบิน

Continue reading

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ (occupation)

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาชีพ

ตัวอย่างบทนสนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับอาชีพ

Asking About Occupations, What is your Job?

*** ไม่ควรถามถึงอาชีพด้วยประโยคคำถามนี้ What is your Job? เนื่องจากถามตรงเกินไปและแลดูไม่สุภาพ แต่ควรถามว่า

 • คุณมีอาชีพอะไร --> What do you do?
 • ฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ --> I’m an engilsh teacher.
 • คุณมีอาชีพอะไร/คุณทำอะไรสำหรับการยังชีพ --> What do you do for a living?
 • ฉันร้องเพลงสำหรับการยังชีพ --> I sing for a living.

เราอาจจะตอบว่าเราทำงานที่ไหน เช่น

 • ผมทำงานที่โรงพยาบาล --> I work at a hospital.

แต่หากเราทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่รู้จักกันดี เราอาจพูดได้ว่า

 • ฉันทำงานกับไมโครซอฟร์ --> I work for Microsoft.
 • ผมทำงานที่นิวยอร์กไทม์ส --> I work for The New York Times.

คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพ

 • ลูกจ้าง, พนักงาน employee
 • ผู้ออกแบบเวบไซต์ web designer
 • ผู้จัดการ manager
 • เลขานุการ secretary
 • พนักงานบัญชี accountant
 • นักหนังสือพิมพ์ journalist
 • พนักงานโรงงาน factory worker
 • ผู้ตรวจสอบ auditor

Continue reading