ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนก [Bird Vocabulary]

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับนก

ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ นก (Bird Vocabulary)

 • canary นกคิรีบูน
  canary
  canary
 • cockatoo นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว
  cockatoo นกกระตั้ว
 • crane นกกระเรียน (เวลาบินหัวและคอจะเหยียดไปข้างหน้าเหมือนนกกระสา (Storks) แต่มีขนาดที่ใหญ่กว่า)
 • ostrich นกกระจอกเทศ
 • crow อีกา
 • cuckoo นกคุกคู
  cuckoo นกคุกคู
  cuckoo นกคุกคู
 • dove นกพิราบ
 • eagle นกอินทรี
 • flamingo นกฟลามิงโก้
 • gull นกนางนวล
 • hawk เหยี่ยว
 • heron นกกระสา ,นกยาง (เวลาบินคอจะงอเป็นรูปตัวเอส)
 • hill myna นกขุนทอง
 • hornbill นกเงือก
 • hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
  hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
  hummingbird นกฮัมมิงเบิร์ด
 • kingfisher นกกระเต็น
  kingfisher
  kingfisher
 • magpie นกกางเขน
  magpie นกกางเขน
  magpie นกกางเขน
 • openbill นกปากห่าง
  openbill นกปากห่าง
  openbill นกปากห่าง
 • owl  นกเค้าแมว
 • parrot นกแก้ว
 • peacock นกยูงตัวผู้
 • peahen นกยูงตัวเมีย
 • penguin นกเพนกวิน
 • pelican นกกระทุง
 • pelican นกกระทุง
  pelican นกกระทุง
 • pheasant  ไก่ฟ้า
  pheasant  ไก่ฟ้า
  pheasant  ไก่ฟ้า
 • pigeon นกพิราบ
 • quail นกกระทา
 • robin นกกางเขน
  robin นกกางเขน
  robin นกกางเขน
 • seagull นกนางนวล
 • sparrow นกกระจอก
 • stork นกกระสา (เวลาบินหัวและคอเหยียดไปข้างหน้า)
 • swallow นกนางแอ่น
 • swan หงส์
 • woodpecker นกหัวขวาน
  woodpecker นกหัวขวาน
  woodpecker นกหัวขวาน
 • vulture นกแร้ง
 • phoebe นกเล็ก
  phoebe นกเล็ก
  phoebe นกเล็ก