เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง : ที่รักคืนนี้ฉันขอกอดเธอหน่อยได้ไหม [Baby can I hold you tonight]

เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง

ที่รักคืนนี้ฉันขอกอดเธอหน่อยได้ไหม Baby can I hold you tonight

Tracy Chapman – Baby Can I Hold You

Sorry
ขอโทษ

Is all that you can’t say
เพียงเท่านี้เธอพูดไม่ได้

Years gone by and still
หลายปีผ่านไปยังคงเช่นเดิม

Words don’t come easily
เป็นคำพูดที่ไม่ง่ายที่จะพูดออกมา

Like sorry like sorry
เช่นคำ ขอโทษ ขอโทษ

Forgive me
อภัยให้ฉัน

Is all that you can’t say
นั่นคือสิ่งที่เธอพูดไม่อาจพูดออกมา

Years gone by and still
หลายปีผ่านไปยังคงเช่นเดิม

Words don’t come easily
เป็นคำพูดที่ไม่ง่ายที่จะพูดออกมา

Like forgive me forgive me
เช่นคำ อภัยให้ฉัน อภัยให้ฉัน

But you can say baby
แต่เธอพูดคำที่รักได้

Baby can I hold you tonight
ที่รัก คืนนี้ฉันขอกอดเธอหน่อยได้ไหม

Maybe if I told you the right words
อาจเป็นเพราะ ถ้าฉันใช้พูดคำที่ถูกต้อง

At the right time you’d be mine
ในเวลาที่ถูกต้อง เธอควรจะเป็นของฉัน

I love you
ฉันรักเธอ

Is all that you can’t say
นั่นคือสิ่งที่เธอพูดไม่อาจพูดออกมา

Years gone by and still
หลายปีผ่านไปยังคงเช่นเดิม

Words don’t come easily
เป็นคำพูดที่ไม่ง่ายที่จะพูดออกมา

Like I love you I love you
เช่นคำ ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ