ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ชายหาด [At the Beach]

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ชายหาด

ศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ชายหาด [At the Beach]

บทสนทนาทั่วไป

 • Do you want to go to the beach?  ไปเที่ยวทะเลกันไหม
 • Let’s go to the beach!  ไปเที่ยวทะเลกันเถอะ
 • Which beach are we going to? เราจะไปทะเลที่ไหนกันล่ะ
 • Which one are you thinking about?  เธออยากไปที่ไหนล่ะ
 • I wanted to go to Pattaya. ฉันอยากไปพัทยา
 • I don’t really like that beach. ฉันไม่ค่อยชอบทะเลที่นั่น
 • The water there looks so dirty. น้ำทะเลที่นั่นดูสกปรก
 • I like Bangsan beach.  ฉันชอบทะเลบางแสน

ศัพท์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับชายหาด หรือชายทะเล

แมงกะพรุน
Jellyfish
 • ฺBanana boat เรือกล้วย
 • Bay อ่าว
 • Beach ชายหาด
 • Beach Volleyball วอลเลย์บอลชายหาด
 • Beach chairs เก้าอี้ชายหาด
 • Beach Frisbee จานร่อนชายหาด
 • Beach umbrella ร่มชายหาด
 • Bathing suit ชุดว่ายน้ำ
 • Boat เรือ
 • Bikini บิกินี
 • Coast ชายฝั่ง
 • Deck chair เก้าอี้ชายหาด
 • Diving การดำน้ำ
 • Diving cylinder ถังดำน้ำ
 • Diving suit ชุดดำน้ำ
 • Diving mask หน้ากากดำน้ำ
 • Diving glasses แว่นดำน้ำ
 • Fish ปลา
  • Jellyfish แมงกะพรุน
  • Starfish ปลาดาว
 • Island เกาะ
 • Lake ทะเลสาป
 • Life jacket เสื้อชูชีพ
 • Ocean มหาสมุทร
 • Port ท่าเรือ
 • Sand ทราย
 • Sea ทะเล
 • Seashore ชายฝั่งทะเล
 • Seaside ชายทะเล
 • Seahorse ม้าน้ำ
 • Seaweed สาหร่ายทะเล
 • Snorkel แว่นตาดำน้ำ
 • Sailing กีฬาแล่นเรือใบ
 • Sailboat เรือใบ
 • Speedboat สปีดโบ้ท
 • Sun bathing/Sunbathe อาบแดด
 • to catch rays = to sunbathe อาบแดด
 • Sun tan ผิวสีแทน
 • Sun burn ผิวเกรียมแดด
 • Sun cream/Sunscreen / Sunblock cream ครีมกันแดด,โลชั่นกันแดด
 • Sun glasses แว่นกันแดด
 • Sunset พระอาทิตย์ตกดิน
 • Surfing เล่นกระดานโต้คลื่น
 • Swim ว่ายน้ำ
 • Swim cap หมวกว่ายน้ำ
 • Swimsuit ชุดว่ายน้ำ
 • Swim rings/Swim tubes/Inner tube ห่วงยางว่ายน้ำ ; Lifebuoy ห่วงชูชีพ
 • Tide น้ำขึ้นน้ำลง ; Low tide น้ำลง ; High tide น้ำสูง
 • Wakeboard กีฬาทางทางน้ำชนิดหนึ่ง ที่ผู้เล่นต้องยืนอยู่บนกระดานและใช้สลิงลากไป
 • Wave คลื่น