Appositive คือ นามหรือนามวลีที่มาขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้า

Appositive คือ

Appositive

Appositive คืออะไร?  Appositive ก็คือ คำนามหรือนามวลีที่มาต่อท้ายคำนามอีกตัวหนึ่งที่อยู่ข้างหน้าเพื่อขยายความคำนามนั้นๆ เช่น ปกติเวลาที่เราเขียนประโยค เราอาจจะแบ่งประโยคที่ต้องการสื่อสารออกเป็น 2 ประโยค เช่น

 • Miss Magaret is my new English teacher.
 • She is from America.

แต่ถ้าเกิดอยากรวมมันเป็นประโยคเดียวกัน โดยใช้อีกประโยคนึงเป็นส่วนขยายก็จะเขียนได้แบบนี้ค่ะ

 • Miss Magaret, my new English teacher, is from America.
  คุณมากาเร็ต ที่เป็นคุณครูภาษาอังกฤษคนใหม่ของฉันมาจากอเมริกา

ส่วนที่ขีดเส้นใต้ เราเรียกว่า appositive ซึ่งก็คือนามวลีที่มาขยายคำนาม Miss Magaret ให้คนอ่านหรือคนฟังได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

หลายคนอาจจะสงสัยว่า appositive ต่างกับ relative clause หรือ adjective clause ยังไง เพราะมันก็อยู่หลังคำนามที่มันขยายเหมือนๆกัน วิธีการสังเกตดูตรงนี้ค่ะ ถ้าเป็น appositive มันจะเป็นคำนามหรือนามวลี แต่ถ้าเป็น relative clause หรือ adjective clause มันจะเป็นประโยคที่มี subordinating conjunction จำพวก who, whom, which, that วางไว้ข้างหน้า และ relative clause ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของ appositive ได้อีกด้วย เช่น

 • Jack, a fat boy who is standing there, is my cousin.
  แจ๊ค ผู้ชายอ้วนๆที่ยืนอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องฉันเอง

ตรงส่วนที่เป็นตัวหนา จะเป็น appositive โดยส่วนที่ขีดเส้นใต้ใน appositive จะเป็น relative clause ที่มาขยายคำนาม boy อีกทีหนึ่ง

ลองมาดูตัวอย่าง appositive ประโยคอื่นๆกันค่ะ

 • Mr. Norbert, the president of the company, will deliver the opening speech in the New Year Party.
  คุณนอร์เบิร์ตที่เป็นประธานบริษัทจะกล่าวเปิดงานในงานปาร์ตี้ฉลองปีใหม่
 • Have you ever read The Red Pony, a novel by John Steinbeck?
  คุณเคยอ่านนิยายเรื่อง The Red Pony หรือเปล่า ที่ John Steinbeck เขียนน่ะ

จริงๆแล้ว appositive ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลย เราอาจจะเคยเห็นผ่านตามาบ้างแล้ว เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไร ลองฝึกใช้ appositive บ่อยๆ ประโยคภาษาอังกฤษของเราจะได้ไม่ซ้ำๆจำเจค่ะ ^^