หลากหลายวิธีการใช้ keep

หลากหลายวิธีการใช้ keep

หลากหลายวิธีการใช้  keep

Keep  นอกจากจะแปลว่า “เก็บ,รักษา”  แล้ว ยังแปลเป็นอย่างอื่นได้อีกด้วยมีรูปแบบการใช้ที่หลากหลายอีกร้อยแปดพันแบบค่ะ  เคยเจอ keep ในประโยคมั้ยคะ แล้วแบบคิดไม่ออกว่าจะแปลว่าอะไรดี??

1. keep แรก แปลว่า “เก็บ,รักษา”—- ถึงจะรู้อยู่แล้วแต่ก็ต้องพูดซะหน่อย  เพราะบางทีมันก็ใช้บ่อยกับบางคำ  เช่น keep a secret   keep a promise  เช่น

 • I must keep a promise I made.
  ฉันต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้

2. keep ต่อมาคือ keep + Ving—-keep แบบนี้มีความหมายว่า ทำสิ่งๆนั้นต่อไปเรื่อยๆ  เช่น

 • Even if our team has lost, we will keep playing soccer.
  แม้ว่าทีมเราจะแพ้ เราก็จะเล่นฟุตบอลต่อไป

3. ใช้ keep on + Ving ก็ให้ความหมายเดียวกันค่ะ

4. keep someone doing something—- ในโครงสร้างจะหมายถึง ให้ใครบางคนทำสิ่งนั้นๆ เช่น

 • I’m sorry to keep you waiting so long.
  ขอโทษที่ปล่อยให้รอนาน
 • Rotate the two objects and keep them moving.
  หมุนของสองสิ่งนี้แล้วปล่อยให้มันเคลื่อนไหวอยู่อย่างนั้น

5. keep + adj/adv./prep.—- keep ในความหมายนี้หมายถึง ให้คงอยู่ในสภาพนั้นๆปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้น  เช่น

 • Don’t be mad! You have to keep calm.
  อย่าโกรธเลยนะ  คุณต้องใจเย็นๆไว้
 • It’s so noisy. Keep quiet!!
  เสียงดังมากเลย  เงียบๆกันหน่อย

ในโครงสร้างนี้เราอาจจะใส่ คนหรือสิ่งของ หลัง keep ก็ได้ เช่น

 • She kept her children amused for hours.
  เธอปล่อยให้ลูกๆสนุกอยู่เป็นชั่วโมงๆ

6. keep to something—- หมายถึง อยู่กับสิ่งนั้น ไม่หลุดออกจากสิ่งนั้น เช่น

 • We have wasted a lot of time. Please keep to the point.
  เราเสียเวลามากกันมากแล้ว กรุณาพูดให้ตรงประเด็นด้วยค่ะ
 • Keep to the track! The land is very boggy around here.
  อย่าออกนอกเส้นทาง  ดินตรงนั้นมันเป็นโคลน

7. keep + someone—- ในความหมายนี้คือ  การทำให้ใครบางคนช้า  เรามักใช้ในรูปประโยคว่า

 • What kept you so long?
  ถ้าแปลตรงตัวก็จะแปลว่า อะไรทำให้คุณหายไปนานขนาดนี้

มีหลายความหมายจริงๆค่ะ สำหรับคำว่า keep  นี่ยังไม่นับรวมสำนวนที่มี keep ไปเกี่ยวข้องอีกนะคะ  แต่เท่าที่อธิบายไปก็น่าจะทำให้เราเข้าใจความเป็น keep ได้มากขึ้นแล้วค่ะ ^^