หลงตัวเอง ภาษาอังกฤษพูดว่าไง??

หลงตัวเอง ภาษาอังกฤษพูดว่าไง??

# หลงตัวเอง ภาษาอังกฤษพูดว่าไง??

คำว่า หลงตัวเอง ภาษาอังกฤษใช้คำนี้ค่ะ “be into yourself”
เช่น

You’re so into yourself.
แกนี่มันหลงตัวเองจริงๆเลย

** เราสามารถเปลี่ยน yourself เป็น herself, himself, themselves หรืออื่นๆได้อีก เช่น

Just let it go. She’s kind of into herself.
ปล่อยไปเหอะ เจ้าหล่อนเป็นพวกหลงตัวเองน่ะ

** ยังมีคำอื่นที่พอจะใช้แทนได้ เช่น conceited หรือ arrogant เช่น
Everybody is more or less conceited.
เราทุกคนต่างก็มีอาการหลงตัวเองไม่มากก็น้อย

You’re so arrogant.
เธอนี่มันหยิ่งจองหองซะเหลือเกิน

*** ส่งท้ายด้วยประโยคนี้ค่ะ
“The fragile line between confidence and arrogance is humility.”

NORMAN E. BOWIE & MEG SCHNEIDER

“เส้นบางๆที่กั้นระหว่างความมั่นใจและความหยิ่งยะโสก็คือ ความนอบน้อมถ่อมตน” ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา