สำนวน Help yourself

สำนวน Help yourself

# สำนวน Help yourself

help yourself ถ้าแปลตรงตัวก็แปลว่า ช่วยเหลือตัวเอง เช่น

All advice in the world will never help you until you help yourself.
คำแนะนำทั้งหมดบนโลกนี้ก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้ จนกว่าคุณจะเริ่มช่วยเหลือตัวเองซะก่อน

แต่!! Help yourself ยังใช้เป็นสำนวนได้ด้วย ในกรณีที่เราอนุญาตให้ใครทำบางอย่าง แปลประมาณว่า “ตามสบายเลย, เอาสิ, หยิบไปได้เลย, เอาไปได้เลย” เช่น
“สถานการณ์ที่เวลาที่ไปบ้านคนอื่น แล้วเขายกอาหารมาวางตรงหน้า แล้วเขาบอกว่า help yourself หมายถึง ให้เราหยิบกินได้เลย ตามสบาย ไม่ต้องขออนุญาต”

ตัวอย่างอื่นๆ เช่น

A: Is this seat free? ที่นั่งนี้ว่างมั๊ย
ฺB: Yes, help yourself. ว่างครับ ตามสบายเลย

A: Can I borrow your pen? ยืมปากกาหน่อยสิ
B: Sure, help yourself. ได้สิ เอาไปเลย

** If you find this page useful and want to share, just help yourself. ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา