ประโยคที่เรียกว่า causative form

ประโยคที่เรียกว่า causative form

ประโยคที่เรียกว่า causative form คือประโยคที่แสดงให้เห็นว่า ผู้พูดไม่ได้กระทำการอย่างหนึ่งด้วยตนเอง แต่ให้คนอื่นทำให้ พูดแบบนี้อาจจะงงๆ ลองดูประโยคภาษาไทยข้างล่างนี้ก่อนนะคะ

 • ฉัน ล้าง รถ” ฉันล้างรถเอง (เหนื่อยเอง)
 • “ฉัน เอา รถ ไป ล้าง” ฉันให้คนอื่นหรือร้านล้างรถล้างให้ (ไม่ต้องเหนื่อยเอง)

ประโยคแบบ causative form คือประโยคแบบที่ 2 ค่ะ

โครงสร้างประโยค causative form แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทที่บอกผู้กระทำ และ ประเภทที่ไม่บอกผู้กระทำ

1. causative form ประเภทที่ไม่บอกผู้กระทำ มีโครงสร้างคือ
To have something done และ To get something done

*done ในที่นี้แทน Verb 3 – something ในที่นี้แทนสิ่งของ
ประโยคตัวอย่าง เช่น

 • I must have my hair cut. It’s too long.
  ฉันต้องไปตัดผมแล้วแหละ มันยาวไปแล้ว (ให้ช่างตัดผมตัดให้ ไม่ได้ตัดเอง)
 • She has her car cleaned every Saturday.
  เธอเอารถไปล้างทุกๆวันเสาร์ (เอาไปให้ที่ร้านล้าง ไม่ได้ล้างเอง)
 • He got his car fixed yesterday.
  เขาเอารถไปซ่อมเมื่อวาน
 • They got their house painted last week.
  พวกเขาให้ช่างมาทาสีบ้านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
 • We get our book printed in Hong Kong.
  พวกเราส่งหนังสือไปตีพิมพ์ที่ฮ่องกง

2. causative form ประเภทที่บอกผู้กระทำ มีโครงสร้างดังนี้ คือ
To have someone do something และ  To get someone to do something

* do หมายถึงกริยารูป infinitive หรือรูปธรรมดา
ตัวอย่างเช่น

 • The manager has his employee write the report of the meeting.
  ผู้จัดการให้พนักงานของเขาเขียนรายงานการประชุม
 • What a woman! She had me show her every hat in the shop but she didn’t buy anything.
  หล่อนเป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้เนี่ย ให้ผมเอาหมวกในร้านทุกใบออกมาโชว์แต่ไม่ซื้อใบไหนเลย
 • I couldn’t get the camel to kneel down so I had to use the ladder.
  ฉันไม่สามารถทำให้อูฐคุกเข่าลงมาได้ เลยต้องใช้บันได
 • I usually get my sister to buy me some cake at Bobby’s Shop.
  ฉันมักจะให้น้องสาวซื้อเค้กที่ร้านบ๊อบบี้อยู่บ่อยๆ

**เพิ่มเติมโครงสร้าง make someone do something แปลว่า “ให้ใครทำอะไรให้ แต่แฝงความหมายเป็นนัยว่าเชิงบังคับ หรืออีกฝ่ายไม่เต็มใจ” เช่น

 • I made my brother carry my luggage.
  ฉันให้น้องชายฉันถือกระเป๋าเดินทางให้
 • My mom always makes me wash all the dishes after dinner.
  แม่ของฉันมักจะสั่งให้ฉันล้างจานทั้งหมดหลังอาหารค่ำเสมอเลย