นามนับได้และนามนับไม่ได้ (Countable and Uncountable Noun )

Countable and Uncountable Noun

Countable and Uncountable Noun

Countable Noun คือ คำนามที่นับได้  ส่วน Uncountable Noun คือคำนามที่นับไม่ได้  หลายคนมีปัญหากับการแยกแยะคำนามว่านับได้หรือนับไม่ได้  เพราะพี่ไทยกับพี่ฝรั่งดันมีมุมมองไม่เหมือนกันนี่สิ  มาดูความหมายของนามนับได้กับนับไม่ได้กันก่อนค่ะ

คำนามนับได้ หรือ Countable Noun คือ คำนามที่สามารถนับได้เป็นตัวๆ  เป็นชิ้นๆ  ว่ามีจำนวน 1 ชิ้น  2 ชิ้น
คำนามนับไม่ได้  หรือ Uncountable Noun คือ คำนามที่ไม่สามารถนับตัวของมันได้  เช่นคำนามที่เป็นของเหลว ต้องนับภาชนะที่บรรจุแทน  หรือมีจำนวนมากจนไม่สามารถนับได้  เช่น ผม (hair)  ข้าว (rice)  ทราย (sand)

พอมาดูความหมายแล้วก็เหมือนจะแยกได้ไม่ยากใช่มั้ยคะว่า นามอันไหนนับได้หรือนับไม่ได้  แต่พอไปเจอบางคำ  เช่น  paper กระดาษ,  soap สบู่  ทำไมฝรั่งเขาบอกว่ามันนับไม่ได้ล่ะ  ก็เห็นๆอยู่ว่านับได้ กระดาษ  1 แผ่น หรือ 2 แผ่น  สบู่  1 ก้อน หรือ 2 ก้อน   หลักการที่ใช้ในการแยกคร่าวๆ  จะเป็นแบบนี้ค่ะ
คำนามนับได้ มีหลายองค์ประกอบ  คือมีหลายส่วนมาประกอบกัน  เช่น  รถ (car) ก็ประกอบด้วยอะไหล่ชิ้นส่วนหลายส่วนมาประกอบกัน  คน (man, woman, boy, girl)  ก็ประกอบด้วยส่วนหัว  ส่วนตัว  แขน ขา  มารวมกัน  โต๊ะ  (table, desk) ก็ประกอบด้วย  ส่วนขา  ส่วนที่เป็นพื้นโต๊ะ  พอแยกส่วนออกมาก็จะมีชื่อเรียกไม่เหมือนเดิมแล้ว

แต่คำนามนับไม่ได้ จะมีเพียงองค์ประกอบเดียว  คือพอแยกส่วนออกมาก็ยังเหมือนเดิม เช่นสบู่ ถ้าตัดออกมากี่ก้อน ก็ยังคงเป็นเนื้อสบู่อยู่เหมือนเดิม  ยังเรียกว่า soap อยู่เหมือนเดิม  กระดาษถึงจะตัดออกมาออกมากี่ชิ้น ก็ยังเป็นกระดาษอยู่เช่นเดิม  แบบนี้ถือเป็นนามที่นับไม่ได้ค่ะ  จะว่าไปแล้วถ้าใช้วิธีนี้แยกนามนับได้หรือนับไม่ได้ก็น่าจะพอเป็นหลักในการแยกได้ดีทีเดียวเลย

หลักการใช้  คำนามนับได้ และ คำนามนับไม่ได้ มีดังนี้ค่ะ
1. Countable noun

–  คำนามนับได้มีทั้งคำนามเอกพจน์ (singular noun) คือ มีเพียงสิ่งเดียวหรืออันเดียวเวลานำไปใช้ ก็ใส่จำนวน  1 หรือ one ไว้ข้างหน้าก็ได้  หรือใช้ a หรือ an นำหน้าก็ได้ เช่น
a book, an elephant, one pen ก็มีความหมายว่า หนึ่งได้เช่นเดียวกัน  นอกจากนี้คำนามนับได้ยังเป็นคำนามพหูพจน์ (plural noun)ได้  คือมีหลายอัน หลายคน

หรือหลายชิ้น  และเติม s/es เข้าไปเพื่อบอกว่ามีจำนวนมากกว่าหนึ่ง  แต่บางคำจะมีการเปลี่ยนรูป เช่น
a man            two men
a tooth        three teeth

–  สามารถใช้จำนวนนับ (1, 2, 3,….) นำหน้าเพื่อบอกจำนวนได้  และคำนามตัวนั้นก็เติม s/es เพื่อให้เป็นคำนามพหูพจน์  เช่น
Two rooms            2  rooms
Fifteen boxes            15  boxes

เวลาถามจำนวนใช้      How many + คำนามพหูพจน์       เพื่อถามจำนวน เช่น

  • How many pencils do you want?
  • How many bottles do you have?

2. Uncountable Noun

–  คำนามนับไม่ได้เป็นได้แค่คำนามเอกพจน์เท่านั้น  จะไม่มีรูปพหูพจน์  เมื่อไม่มีรูปพหูพจน์ก็จะใส่จำนวนลงไปไม่ได้   เช่น

oil        จะไม่ใช้        two oil
paper        จะไม่ใช้        two paper

และจะใส่ a / an นำหน้าไม่ได้  แต่เราจะใส่ภาชนะเข้าไปด้วยเพื่อให้นับเป็นจำนวนได้  เช่น

  • Two bottles of oil
  • Five packs of salt
  • A loaf of bread

เวลาถามจำนวนใช้  How much + คำนามเอกพจน์  เพื่อถามจำนวน เช่น

  • How much water do you drink per day?
  • How much salt did you put in this soup?

น่าจะพอเข้าใจการแยกแยะและการนำเอา คำนามนับได้และนับไม่ได้ไปใช้แล้วใช่มั้ยคะ เวลาเรียนภาษาอังกฤษต้องนึกไว้เสมอว่าบางอย่างในความรู้สึกของเรา เอาไปใช้กับภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะมุมมองของภาษาเรากับภาษาเค้ามันอาจจะต่างกันค่ะ