ตอนที่ 48 เจาะลึกการใช้ which กับ where ใน relative clause

which กับ where ใน relative clause

เจาะลึกการใช้ which กับ where  ใน relative clause

Relative clause คือประโยคย่อยที่ขยายคำนาม โดยมี Relative pronoun (who, whom, which, that, where, when) เป็นตัวเชื่อม ในหัวข้อนี้เราพูดกันถึงความแตกต่างระหว่างการใช้ which หรือ where  แน่นอนว่าถ้าขยายสถานที่เรามักถูกสอนมาว่าให้ใช้ where ขยายสถานที่ และถ้าขยาย สัตว์หรือสิ่งของให้ใช้ which แต่รู้หรือไม่ว่านามที่เป็นสถานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ where ขยายทุกครั้งไป เพราะบางครั้งเค้าก็ใช้ which ค่ะ

ข้อสังเกตง่ายๆว่าหลังคำนามที่เป็นสถานที่ตัวนี้ต้องใช้ which หรือ where ให้ดูที่ตรงนี้ค่ะ  where จะใช้ในประโยคที่แทน in which หรือ at which หรือ on which หรือ to which หรือพูดง่ายๆก็คือมีคำบุพบทนำหน้า which  ไม่ใช่แทน which เฉยๆ   ถ้าพูดแบบนี้อาจจะงง มาดูตัวอย่างกันค่ะ

  • The university at which I studied is not far from my place.

ประโยคนี้สามารถใช้ where แทนในตำแหน่ง at which ได้ค่ะ

  • The university where I studied is not far from my place.
  • The city in which I live is very busy.

ประโยคนี้ก็สามารถใช้ where แทนได้ค่ะ

  • The city where I live is very busy.
  • The town which is our last destination is not far from here.

ประโยคนี้ใช้ where แทนไม่ได้  เพราะประโยคนี้ which ไม่มีคำบุพบทนำหน้า

  • Thammasat University, which is located in Pathumtani, is a very big university.

ประโยคนี้ก็ไม่สามารถใช้ where แทนได้เช่นกันค่ะ

ถ้าเราจะสรุปจากตัวอย่างที่ได้ยกให้เห็นด้านบนก็สามารถสรุปหลักการใช้ออกมาได้ว่า ในกรณีที่สถานที่นั้นทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคย่อย จะใช้ which  แต่ถ้าหากว่าสถานที่นั้นไม่ได้เป็นประธานแต่เป็นกรรมของบุพบท หรือถ้าอยู่ในประโยคปกติจะตามหลังบุพบท จะใช้ where เชื่อมได้

 

** หลายคนอาจจะสงสัยว่า at which, in which, พวกนี้มายังไง คืออะไร? ใส่แบบนี้ได้ด้วยเหรอ  คำตอบคือได้ค่ะ

in ที่วางไว้หน้า which จริงๆแล้วย้ายมาจากท้ายประโยคค่ะ เช่น

  • This is the parking lot which many cars park in.
  • This is the parking lot in which many cars park.

ประโยคนี้เราสามารถแยกออกมาเป็น 2 ประโยคได้เป็น

  • This is the parking lot.      Many cars park in the parking lot.

สถานที่เป็นกรรมของบุพบท หรือวางตามหลังบุพบท ดังนั้นเราสามารถย้ายบุพบทมาวางหน้า which ได้ และใช้ where แทนได้เช่นกัน

(*การใส่ in ไว้ท้ายประโยคมักเป็นประโยคที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่)

สรุปง่ายๆคือ ประโยคที่ใช้ which อย่างเดียวในการขยายสถานที่ ไม่สามารถใช้ where แทนได้  ต้องเป็น which ที่มีบุพบทนำหน้า ถึงจะใช้ where แทนได้นะคะ