ตอนที่ 34 : ความแตกต่างระหว่าง during กับ while

during กับ while

ความแตกต่างระหว่าง during กับ while

duringกับ while มีความหมายใกล้เคียงกัน  คือหมายถึง  ระหว่างที่…  หรือ ในช่วงที่….  ซึ่งอาจจะสร้างความสับสนให้กับบางคนและอาจจะคิดว่ามันสามารถใช้แทนกันได้  แต่จริงๆแล้วมันมีวิธีใช้ที่แตกต่างกันค่ะ  เทคนิคการจำการใช้สองคำนี้ก็ง่ายแสนง่ายค่ะ  มาดูกันเลย

เวลาที่ใช้  during จะต้องตามด้วย คำนาม หรือ กลุ่มคำนาม

During + Noun 

เช่น

 • During the class, I fell asleep.
  ระหว่างที่เรียน  ฉันรู้สึกง่วง
 • The manager has already made up his mind during the meeting.
  ผู้จัดการได้ตัดสินใจแล้วระหว่างการประชุม

** เราจะไม่ใช้During studying in the class, I fell asleep. (X)

แต่ถ้าจะใช้  while จะต้องตามด้วย  คำกริยา ซึ่งกริยาอาจจะอยู่ในประโยคแบบเต็มๆคือมีประธานและกริยา  หรือจะตามด้วยกริยาที่เติม ingก็ได้

While + ประโยค (Subject + verb)

While + Ving

เช่น

 • While I was studying, I fell asleep.
  ระหว่างที่กำลังเรียนอยู่  ฉันรู้สึกง่วง
 • While watching movie, I got a message from my boss.
  ระหว่างที่กำลังดูหนังอยู่  ก็ได้รับข้อความจากเจ้านาย
 • We learn a lot about biology while attending the lecture.
  พวกเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยามากมายขณะที่กำลังนั่งฟังบรรยาย

** เราจะไม่ใช้We learn a lot about biology while the lecture. (X)

** duringและ while ถ้านำหน้าประโยคให้ใส่ comma คั่นระหว่างประโยคสองประโยค แต่ถ้าอยู่กลางประโยคก็ไม่ต้องใส่ comma

เทคนิคการจำไม่ยากเลยใช่มั้ยคะ  แค่จำว่าแต่ละคำใช้กับชนิดของคำแบบไหน  เท่านี้ก็ใช้ during และ while ไม่ผิดแล้วค่ะ