ตอนที่ 17 : Double Tense

Double Tense

Double Tense  (Tense ที่ใช้คู่กัน  มีอะไรบ้าง)

Double Tense หรือการใช้ Tense คู่กันเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นสองเหตุการณ์ในเวลาเดียวกันหรือไล่เลี่ยกัน  ส่วนใหญ่ก็มักจะใช้ในการเล่าเรื่องมีดังนี้ค่ะ

1. Past continuous  // Past continuous

Past continuous ปกติก็ใช้บอกเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในอดีต  เมื่อเราใช้คู่กันก็จะเป็นการบอกเล่าเหตุการณ์2 เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันในอดีต หรือที่เราเรียกว่า “เหตุการณ์คู่ขนาน” มักใช้กับตัวเชื่อม While หรือ As   เช่น

 • While I was talking on the phone, my brother was making some noise in the kitchen.
  ขณะที่ฉันกำลังคุยโทรศัพท์อยู่  น้องชายของฉันก็กำลังทำเสียงดังอยู่ในครัว

2. Past continuous // Past simple

เมื่อใช้ 2 tense นี้คู่กัน  เรามักพูดถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นซึ่งใช้ Past continuous แต่มีอีกเหตุการณ์หนึ่งมาขัดจังหวะ ซึ่งจะใช้ past simple  โดยทั้งสองเหตุการณ์ต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีต  เช่น

 • While I was walking pass that building, I heard scream.
  ขณะที่ฉันกำลังเดินผ่านตึกนั้นไป ฉันก็ได้ยินเสียงกรีดร้อง
 • I was playing football when I fell off, landing on my arm.
  ฉันกำลังเล่นฟุตบอลอยู่ ตอนที่ล้มลงแขนกระแทกพื้น

** สังเกตว่าหลัง while + past continuous
หลัง when + past simple

3. Past perfect // Past simple

เป็น 2 เหตุการณ์ในอดีตอีกเช่นกัน  โดยที่ past perfect จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งที่เกิดตามมาทีหลังเราก็จะใช้ past simple  เช่น

 • Sofia had turned off the light before she went out.
  โซเฟียปิดไฟก่อนที่จะออกมา
 • After I had finished my homework, I went to the park.
  หลังจากที่ทำการบ้านเสร็จ ฉันก็ไปที่สวนสาธารณะ

4. Future perfect // Present simple

มาดูเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอนาคตกันบ้าง  เมื่อมีเหตุการณ์หนึ่งที่จะเกิดก่อนในอนาคต เราจะใช้ future perfect ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดตามมาก็จะใช้  present simple ค่ะ  เช่น

 • By the time I get to the station, the train will have already left.
  ตอนที่ฉันไปถึงที่สถานี  รถไฟก็คงจะออกไปแล้ว

(รถไฟออกไปแล้วเกิดขึ้นก่อน ฉันไปถึงสถานี  แต่ทั้งสองเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นขณะที่พูด)

การใช้ double tense มักนำมาใช้ออกข้อสอบบ่อยๆ  แต่ถ้าจะให้เข้าใจการใช้ double tense ได้มากขึ้นก็ต้องเริ่มจากเข้าใจการใช้ tense เดี่ยวๆให้ชัดเจนก่อนนะคะ ^^