คำบอกปริมาณ “มาก” ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)

คำบอกปริมาณ “มาก” ในภาษาอังกฤษ

คำบอกปริมาณ “มาก” ในภาษาอังกฤษ (ตอนที่ 1)

คำบอกปริมาณในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Quantifier ปริมาณก็มีทั้งมากทั้งน้อย แต่ในที่นี้เราจะนำเสนอเฉพาะ คำบอกปริมาณ “มาก” ในภาษาอังกฤษค่ะ

คำว่า มาก ในภาษาอังกฤษ บอกได้หลายคำเลย ที่เราใช้กันบ่อยๆ ประจำๆ ก็คือคำว่า

much กับ manyสองคำนี้คนที่เรียนภาษาอังกฤษ ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน หลักการทั่วไปในการใช้สองคำนี้คือ

          much + นามนับไม่ได้
many + นามนับได้พหูพจน์ (ต้องเป็นพหูพจน์ เพราะมันมีจำนวนมาก)

เช่น

 • I don’t have much time.
  ฉันมีเวลาไม่มาก
 • There are many people around here.
  ที่นี่มีคนเยอะแยะไปหมด

** ถ้าให้เจาะลึกการใช้ much กับ many ลงไปอีกสักหน่อยก็มีหลักการใช้ดังนี้ค่ะ

ปกติแล้ว much กับ many มักจะใช้ในประโยคคำถามหรือปฏิเสธค่ะ แต่ในประโยคบอกเล่าก็มีใช้ได้เหมือนกัน แต่จะเป็นแบบทางการหรือเป็นภาษาเขียนซะมากกว่า ถ้า much หรือ many อยู่ในประโยคบอกเล่า ก็มักจะใช้คู่กับคำเหล่านี้ค่ะ

so much –     I love you so much.
so many –     There are so many things in this shop.

much/many + of

 • I spend much of my life in Bangkok.
 • Many of them were worried about their exam.

too much/ too many

 • she has too much work to do this week.
 • There are too many cars here.

How much / How many

 • How much time do you spend in the bathroom?
 • How many people are there at the concert?

คำบอกปริมาณที่แปลว่า มาก ที่เราใช้กันบ่อยๆยังมีอีก หลายคนใช้คำว่า

lots of หรือ a lot of

สองคำนี้ใช้ได้กับทั้งคำนามนับได้พหูพจน์ และ คำนามนับไม่ได้ เลย

A lot of + นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้
Lots of + นามนับได้พหูพจน์ / นามนับไม่ได้

เช่น

 • A lot of students are absent today.
 • There is lots of knowledge to learn in this world.
 • There was a lot of rain yesterday.

** ติดตามคำบอกปริมาณที่แปลว่า “มาก” ต่อได้ในตอนหน้านะคะ ^^