ความแตกต่างระหว่าง British and American English

ความแตกต่างระหว่าง British and American English

ความแตกต่างระหว่าง British and American English

ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วโลกแตกย่อยสาขาออกเป็น 2 แขนงด้วยกันคือ British English ภาษาอังกฤษแบบอังกิ๊ดอังกิด และ American English ภาษาอังกฤษแบบอเมริกั๊นอเมริกัน แน่นอนว่ามันย่อมต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว คราวนี้ปัญหาก็มาตกอยู่กับคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษอย่างเราๆนั่นแหละค่ะ จะใช้คำไหนดี หรือสับสนคำศัพท์ ความหมายเดียวกันแต่พอไปเจอคนอเมริกันพูดอีกอย่าง เจอคนอังกฤษพูดอีกอย่าง เราก็มึนไปสิคราวนี้

ความแตกต่างระหว่าง British English กับ American English มีหลายด้านดังนี้ค่ะ

1. ความแตกต่างทางด้านคำศัพท์ (Vocabulary) อันนี้เห็นได้ชัดเจนเลย เช่น

British English (BrE)                Amrican English (AmE) ความหมาย

flat                                             apartment                         ห้องพัก
petrol                                         gas                                   น้ำมัน(รถ)
taxi                                             cab                                   รถแท๊กซี่
biscuit                                         cookie                               ขนมปังกรอบ
sweet                                         dessert                             ขนมหวาน
lift                                              elevator                            ลิฟท์
rubber                                        eraser                               ยางลบ
torch                                           flashlight                           ไฟฉาย
film                                             movie                               หนัง
trousers                                      pants                                กางเกงขายาว
railway                                       railroad                             ทางรถไฟ
condom                                      rubber                              ถุงยางอนามัย
underpants                                 shorts                               กางเกงขาสั้น
lorry                                           truck                                 รถบรรทุก
garden                                        yard                                  สวน

2. ความแตกต่างด้านการสะกดคำ (spelling)

คำศัพท์ที่เป็น British หรือ American English บางคำ ออกเสียงเหมือนกัน มีความหมายเหมือนกัน แต่สะกดต่างกัน   ตัวสะกดที่มักเจอบ่อยๆคือ

British EnglishAmerican English word
คำที่ลงท้ายด้วยtreคำที่ลงท้ายด้วย tercentre / center
theatre / theater
ลงท้ายด้วย ogueลงท้ายด้วย oganalogue / analog
catalogue / catalog
ลงท้ายด้วย ourลงท้ายด้วย orcolour / color
labour / labor
ลงท้ายด้วย iseลงท้ายด้วย izeanalyse / analyze
realise / realize

คำอื่นๆที่สะกดไม่เหมือนกัน เช่น

          British English                American English

programme                                 program
cheque                                       check
doughnut                                    donut
grey                                            gray
jewellery                                     jewelry

3. ความแตกต่างทางด้านไวยากรณ์ (grammar)

Collective noun หรือนามที่เป็นกลุ่ม ถ้าเป็น American English จะเป็นเอกพจน์เสมอ แต่ถ้าเป็น British English จะเป็นได้ทั้งเอกพจน์และพหูพจน์ ขึ้นอยู่กับความหมายที่ต้องการหมายถึง

3.1 การเขียนวันที่ แบบ American English จะเขียน เดือน / วัน / ปี แต่ถ้าเป็น British English จะเขียนเรียงแบบ The + วันที่ + of + เดือน + ปี

3.2 เหตุการณ์ที่เพิ่งจบไป American English จะใช้ past simple แต่ British English จะนิยมใช้ present perfect มากกว่า

3.3 กริยา 3 ช่อง บางคำใช้ต่างกัน เช่น

British English                          American English

get / got / got                                  get / got / gotten
smell / smelt / smelt                        smell / smelled / smelled
lean / leant / leant                           lean / leaned / leaned

3.4  เวลาเขียนตัวเลขแบบ British Englishจะมี and อยู่หน้าตัวเลขสุดท้ายที่มากกว่า 100 แต่ American Englishไม่มี and

  • two thousand and seven. (British English)
  • two thousand seven. (American English)

4. ความแตกต่างทางด้านการออกเสียง (pronunciation)

4.1 คำศัพท์หลายคำที่มีตัวอักษร a

ถ้า British English ออกเสียง อา
แต่ถ้าเป็นAmerican English ออกเสียง แอ
เช่น

British English                                  American English

ask     อาสค์                                          ask     แอสค์
fast     ฟาสท์                                          fast     แฟสท์
can’t   ค้านท์                                          can’t   แค้นท์

4.2 คำศัพท์ที่มี ue, ew

ถ้าเป็น British English จะออกเสียง อิวเช่น due   ดิว
ถ้าเป็น American English จะออกเสียง อู   due ดู

4.3 อักษร t ถ้าอยู่ระหว่างสระหรืออักษร l หรือ r

ถ้าเป็น British English จะออกเสียง ท         better เบ้ทเท่อะ
ถ้าเป็น American English จะออกเสียง ด    better เบ้ทเด่อะ

4.4 สียง r ที่อยู่ระหว่างตัวอักษรหรือท้ายคำ

ถ้าเป็น British English จะไม่ออกเสียง rpart   พาท
ถ้าเป็น American English จะออกเสียง rpart พารฺท

สาเหตุที่เราต้องรู้จักทั้งแบบ American English และ British English เพราะภาษาอังกฤษมีความหลากหลาย เราอาจจะได้ยินได้ฟังในหลายแบบเพื่อจะได้เข้าใจถึงความแตกต่างที่คนอื่นเขาพูดกัน