การใช้ need

I need new shoes

การใช้ need

need เป็นคำกริยาที่ดูเหมือนจะใช้ไม่ยากนะคะ แต่เจ้ากริยา need เนี่ย ความพิเศษของมันก็คือ มันเป็นได้ทั้งกริยาหลัก (main verb) และ กริยาช่วย (modal verb) มาดูรูปแบบการใช้ need กันค่ะ

1. ใช้ need อย่างกริยาหลัก ในประโยค

* need + คำนาม = ต้องการอย่างมากหรือจำเป็น เช่น

 • I need a toilet!! I can’t hold it anymore.
  ชั้นอยากเข้าห้องน้ำ อั้นจะไม่ไหวแล้ว

* need + to + V1 (need to do something)
แปลว่า ต้องการหรือจำเป็นต้องทำอะไร เช่น

 • You need to attend the meeting.
  คุณต้องเข้าประชุม

** ข้อควรระวัง ถ้าใช้ need อย่าง main verb เวลาทำเป็นรูปปฏิเสธหรือคำถาม ต้องใช้ verb to do เข้ามาช่วย เช่น

 • You don’t need to go there.
  คุณไม่จำเป็นต้องไปที่นั่น

2. ใช้ need อย่าง กริยาช่วยหรือ modal verb

* need + V1
ถ้าใช้แบบนี้ไม่ต้องใส่ to ค่ะ เช่น

 • You need sleep.
  คุณจำเป็นต้องนอน

* ถ้าใช้อย่างกริยาช่วยไม่จำเป็นต้องเอา verb to do เข้ามาช่วยค่ะ เติม not หลัง need ได้เลย และเวลาตั้งคำถามก็สามารถใช้ need ขึ้นต้นประโยคได้เลยค่ะ เช่น

 • She need not buy a car.
  หล่อนไม่จำเป็นต้องซื้อรถ
 • Need you stay up tonight?
  คืนนี้คุณต้องอยู่ดึกมั๊ย?

3. การใช้ need อีกแบบคือ ใช้ในโครงสร้าง
need + Ving (need doing something)
แปลว่า จำเป็นต้องได้รับการทำอะไร เป็นโครงสร้างถูกกระทำค่ะ กรณีที่ประธานของประโยคไม่ได้ทำเอง เช่น

 • Your room needs cleaning.
  ห้องเธอน่ะต้องทำความสะอาดมั่งนะ
 • Does the engine need checking?
  เครื่องยนต์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสภาพมั๊ย?

*** จะใช้ need แต่ละทีก็เลือกใช้ให้ถูกนะคะ ^^

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา