การใช้ how much / how many

การใช้ how much , how many

การใช้ how much / how many

How much / How many เป็นคำแสดงคำถามที่ถือว่าอยู่ในประเภท wh-question words ใช้ถามปริมาณหรือจำนวนของคำนามค่ะ แต่สองคำนี้มีวิธีการนำไปใช้ที่ต่างกันค่ะ หลักการนั้นง่ายมากๆ จำไว้แค่ว่า

How much ใช้ถามปริมาณของคำนามที่นับไม่ได้
How many   ใช้ถามจำนวนของนามที่นับได้

1.  How many ใช้กับคำนามที่นับได้ และข้อสำคัญคือต้องเป็นพหูพจน์ หลักการใช้ทีต้องจำคือ ถามจำนวนของนามอะไร ให้เอา how many ไปวางไว้ด้านหน้านามนั้น

How many + Plural noun + ………………?

เช่น

  • How many comic books do you have in your room?
  • How many English teachers are there in your school?
  • How many glasses of water do you drink a day?
  • How many boxes does he want?

** การใช้ how many ก็ง่ายๆแบบนี้ล่ะค่ะ สังเกตมั้ยคะว่า คำนามหลัง how many จะต้องเป็นนามพหูพจน์ตลอด ส่วนด้านหลัง เราจะแต่งประโยคเป็นแบบไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการจะถาม

2. How much ใช้ถามปริมาณของคำนามที่นับไม่ได้

How much + คำนามที่นับไม่ได้ +……………………..?

เช่น

  •  How much sugar do you want?
  • How much milk is there in the bottle?
  • How much money do you have?

** นอกจากถามปริมาณแล้ว How much ยังถามราคาได้อีกด้วยค่ะ โดยใช้โครงสร้างประโยคต่อไปนี้ค่ะ

How much is/are +…………….?
How much does/do …………..cost?

เช่น

  • How much is it?
  • How much are these shoes?
  • How much does this shirt cost?

** ไม่ยากอย่างที่คิด ลองเอาไปใช้ดูได้เลยค่ะ^^