การใช้ Few, A few, Little, A little

การใช้ Few, A few, Little, A little

การใช้  Few, A few, Little, A little

ทั้งสี่คำนี้  Few, A few, Little, A little เป็นคำนำหน้านาม  แปลเหมือนกันคือแปลว่า  เล็กน้อย หรือ นิดหน่อย  เอาไว้บอกปริมาณคำนามว่ามีอยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้น  แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่า ทั้งสี่คำนี้มันเอาไปใช้ต่างกัน  ก่อนจะอธิบายวิธีการใช้ขอแยกคำทั้งสี่ออกเป็น 2 คู่ คือ Few / A few  และ Little / A little   โดยมีโครงสร้างการใช้ดังนี้ค่ะ

1.  Few / A few  ใช้นำหน้าคำนามนับได้พหูพจน์  เช่น

 • Few people attended the meeting yesterday.
  เมื่อวานนี้แทบจะไม่มีคนเข้าประชุมเลย
 • There are a few bottles of water left in the fridge.
  มีขวดน้ำเหลืออยู่ไม่กี่ขวดในตู้

Few กับ A few ถึงแม้จะแปลว่าเล็กน้อย นิดหน่อย  แต่ความหมายจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพราะ  few จะให้ความหมายน้อยกว่า a few คือ few จะให้ความหมายว่า แทบจะไม่มีเลย  ส่วน a few  จะให้ความหมายว่ามีเพียงเล็กน้อย  แต่ก็ยังพอมีอยู่บ้าง  เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นลองดูตัวอย่างประโยคข้างล่างนี้ค่ะ

 • She has few friends.
  เธอแทบจะไม่มีเพื่อนเลย
 • She has a few friends.
  เธอมีเพื่อนน้อย

สองประโยคนี้เวลาแปล  ความรู้สึกจะต่างกันเลย  การมีเพื่อนน้อย  ความหมายจะยังเป็นเชิงบวกอยู่  ส่วนการที่แทบจะไม่มีเพื่อนเลยฟังดูแล้วจะเป็นเชิงลบเสียมากกว่า

2.  Little / A little ใช้นำหน้าคำนามนับไม่ได้  เช่น

 • I didn’t buy that bag at Hong Kong because I had a little money then.
  ฉันไม่ได้ซื้อกระเป๋าใบนั้นที่ฮ่องกงเพราะตอนนั้นมีเงินอยู่แค่นิดเดียว
 • In summer, there is little water in the river.
  ในหน้าร้อน แทบจะไม่มีน้ำอยู่ในแม่น้ำสายนี้เลย
 • I always put little sugar in my coffee.
  ฉันมักจะใส่น้ำตาลนิ๊ดเดียวเท่านั้นในกาแฟ

ความหมายของ little และ a little ก็เหมือนกับ few และ a few คือ  little จะให้ความหมายน้อยกว่า a little คือ แทบจะไม่มีเลย  ในขณะที่ a little มีอยู่นิดหน่อยแต่อาจจะเพียงพอต่อความต้องการ

สรุปคือ!!  Few / A few + นามนับได้พหูพจน์  ส่วน Little / A little + นามนับไม่ได้  และ
ถ้ามี a นำหน้า  ความหมายจะเป็นเชิงบวก  แต่ถ้าไม่มี a นำหน้า  ความหมายจะเป็นเชิงลบ