การใช้ as (ตอนที่ 2)

การใช้ as

การใช้ as (ตอนที่ 2)

As นอกจากจะใช้อย่างคำเดี่ยวๆแล้ว ยังนำไปรวมกับคำอื่นๆได้อีก กลายเป็นสำนวนที่มีความหมายที่แตกต่างออกไป สำนวนที่มี as ที่สำคัญและเจอบ่อยๆ มีดังนี้

1. such as แปลว่า ตัวอย่างเช่น เช่น

 • I like eating fruits such as watermelon, apple, orange, and mango.
  ฉันชอบกินผลไม้เช่น แตงโม แอปเปิ้ล ส้ม และ มะม่วง

2. so as to แปลว่า เพื่อที่จะ เช่น

 • I work hard so as to earn a lot of money.
  ฉันทำงานหนักเพื่อให้ได้เงินเยอะๆ

3. as such แปลว่า เช่นนั้น หรือ ดังที่เป็นเช่นนั้น เช่น

 • When I study abroad, I was a foreigner and was treated as such.
  ตอนที่ฉันไปเรียนเมืองนอก ฉันก็กลายเป็นคนต่างชาติ และทุกคนก็ปฏิบัติกับฉันเช่นนั้น

4. as well แปลว่า เช่นเดียวกัน ด้วยเหมือนกัน เช่น

 • I don’t know what happened in my life and I don’t know what to do as well.
  ฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในชีวิตฉันและไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกัน

5. as well as แปลว่า รวมถึง, และ, ตลอดจน เช่น

 • He’s smart, healthy, hard-working as well as discreet.
  เขาทั้งหล่อ ดูสุขภาพดี ขยัน และยังสุขุมด้วย

6. as soon as แปลว่า ทันทีที่, เร็วเท่าที่ เช่น

 • As soon as I reached home, I knew there was something strange inside.
  ทันทีที่ฉันถึงบ้าน ฉันก็รู้ว่ามีอะไรแปลกๆอยู่ข้างในบ้าน

7. as far as แปลว่า เท่าที่ เช่น

 • I will help you as far as I can.
  ฉันจะช่วยคุณเท่าที่ฉันจะสามารถช่วยได้

8. As far as (someone) is concernedหมายถึง ในความคิดเห็นของ….   เช่น

 • As far as I’m concerned, she is the best teacher of mine.
  ในความคิดเห็นของฉัน เธอเป็นครูที่ดีที่สุดของฉันเลย

9. as long as แปลว่า ตราบเท่าที่ เช่น

 • I will stay by your side as long as you want.
  ฉันจะอยู่เคียงข้างคุณตราบเท่าที่คุณต้องการเลย

10. as much as แปลว่า มากเท่ากับ หรือ เกือบเช่น

 1. I don’t like science as much as math.
  ฉันไม่ชอบวิชาวิทยาศาสตร์พอๆกับคณิตน่ะแหละ

 

11. as…as anythingแปลว่า มาก ใช้ในการเน้น adjective หรือ adverb ให้มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้น เช่น

 • She is as smart as anything.
  เธอฉลาดมากๆ

 

12. as good asแปลว่า เท่ากับ เหมือนกับ หรือแปลว่า เกือบ ก็ได้ เช่น

 • My work is as good as done.
  งานฉันเกือบจะเสร็จแล้ว

 

นี่เป็นตัวอย่างการใช้ as ที่นำไปรวมกับคำอื่นๆจนเกิดเป็นสำนวนที่มีความหมายแตกต่างกันออกไป อันที่จริงแล้วยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะ แต่ที่ยกตัวอย่างมาข้างบนนั้นคือคำที่เรามักจะพบบ่อยๆ ลองนำไปใช้ดูนะคะ