การอ่านและการเขียนตัวเลขจำนวนนับและลำดับที่เป็นภาษาอังกฤษ

การอ่าน การเขียน ตัวเลข จำนวนนับ ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ

การอ่านและการเขียนตัวเลขจำนวนนับและลำดับที่เป็นภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าจะเรียนภาษาอะไรในโลกนี้ สิ่งที่ไม่เรียนไม่ได้เลยคือการนับเลข ในทุกๆภาษาต้องมีตัวเลขมาเกี่ยวข้องเสมอเพราะคำเรียกตัวเลขในแต่ละภาษามันไม่เหมือนกัน (ทำไมไม่เรียกให้เหมือนกันหมดนะ!!) ในภาษาอังกฤษก็มีหลักในการอ่านและเขียนตัวเลขเป็นของตัวเองเช่นกัน

ตัวเลขในภาษาอังกฤษมี 2 แบบ คือ

  • แบบที่แสดงจำนวน (cardinal number) เช่น 1, 5, 90, 2,490, etc.
  • แบบที่แสดงลำดับที่ (ordinal number) เช่น 1st, 2nd, 3rd, 4th, etc.

1. มาดูการอ่านและการเขียนแบบที่เป็นจำนวน (cardinal number) กันก่อนค่ะ

** จำนวนหลักหน่วย หลักสิบ คงจะไม่มีปัญหายุ่งยากอะไร เพราะหลักยังน้อยๆอยู่ เช่น

3        three
48      forty-eight     (การเขียนหลักสิบกับหลักหน่วยต้องมี hyphen คั่นระหว่างหลักเสมอ)

แต่พอมาถึงหลักร้อย หลักพัน หมื่น แสน ล้าน สิบล้าน ร้อยล้าน นี่พอตัวเลขยิ่งมากก็เริ่มยุ่งยากแล้ว

** ในการอ่านหลักร้อย จะมี and เชื่อมระหว่างสองหลักสุดท้าย แต่ถ้ามีแค่หลักหน่วยอย่างเดียวก็ใส่ and เช่นกันแล้วตามด้วยหลักหน่วยอย่างเดียว เช่น

768     seven hundred and sixty-eight
202     two hundred and two

** หลักพันก็เช่นกัน อ่านเรียงตามลำดับตามหลัก หลักที่มากมาก่อนหลักที่น้อย เช่น

2,305  two thousand three hundred and five
6,521 six thousand five hundred and twenty-one

(——-สังเกตว่า เวลาเขียน thousand และ hundred จะไม่ใส่ s ถึงแม้ว่าจำนวนในหลักนั้นจะมากกว่า 1 ก็ตาม——-)

** พอมาถึงหลักหมื่นเป็นต้นไปจนถึงล้าน คราวนี้งานยากแล้ว เพราะภาษาอังกฤษดันมีคำศัพท์เรียกหลักแค่ พันเท่านั้นคือ thousand วิธีการอ่านก็ต้องอาศัยหลักการคำนวณนิดหน่อยคือ สมมติว่า เราจะอ่าน 24,387 (สองหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบเจ็ด)

หลักการคือ สิบพัน = หนึ่งหมื่น เวลาอ่านเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น twenty-four thousand three hundred and eighty-seven (24 พัน = 2 หมื่นสี่พัน…)

หลักแสนก็เช่นกัน ร้อยพัน = หนึ่งแสน เช่น

238,954 อ่านว่า two hundred and thirty-eight thousand nine hundred and fifty-four
301,277 อ่านว่า three hundred and one thousand two hundred and seventy-seven

** หลักล้านจะใช้คำว่า million  สิบล้าน = ten million,   ร้อยล้าน = hundred million, พันล้าน = billion และเวลาอ่านก็อ่านตามลำดับหลักเช่นกัน เช่น

2,376,098 อ่านว่า two million three hundred and seventy-six thousand and ninety-eight
350,000,000 อ่านว่า three hundred and fifty million
2,000,000,000 อ่านว่า two billion

** มีคำศัพท์บางคำที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลข เช่น

dozen คือ หนึ่งโหล = 12 : I want three dozen of pencil.
gross คือ หนึ่งกุรุส = 12 โหล (144) : There are two gross of candles in the church.

(** เวลาเขียน dozen หรือ gross แม้ว่าจะมีจำนวนที่มากกว่า 1 ข้างหน้าก็ไม่ต้องเติม s )

2. สำหรับตัวเลขแบบบอกลำดับที่หรือ ordinal number ก็จะมีวิธีการเขียนและอ่านที่แตกต่างออกไปเล็กน้อย เช่น

1st  อ่านว่า first เวลาเขียนให้ห้อย st ตามมาด้วยเสมอ
2nd อ่านว่า second เวลาเขียนให้ห้อย nd ตามมาด้วยเสมอ
3rd อ่านว่า third เวลาเขียนให้ห้อย rd ตามมาด้วยเสมอ
4th อ่านว่า fourth เวลาเขียนให้ห้อย th ตามมาด้วยเสมอ ตัวเลขหลังจาก 3rd เป็นต้นไปจะห้อย th ต่อท้ายเสมอ
5th อ่านว่า fifth

ตัวอย่างที่เป็นเลขหลายหลัก เช่น

35th อ่านว่า thirty-fifth
123rd อ่านว่า   one hundred and twenty-third

** แค่ตัวเลขตัวเลขเยอะๆก็มึนแล้ว ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากใช่มั้ยคะ แต่รายละเอียดปลีกย่อยมันเยอะ ลองฝึกดูนะคะ