การลดรูป adverb clause

การลดรูป adverb clause

การลดรูป adverb clause

ก่อนอื่นขอเล่าถึง adverb clause นิดนึงก่อนว่าคืออะไร? adverb clause คือ อนุประโยคที่ใช้ขยายกริยา คำคุณศัพท์ หรือคำกริยาวิเศษณ์หรือประโยคหลักทั้งประโยค เช่น

 • I’m really shocked when I heard the news.

(when I heard the news เป็น adverb clause ที่ขยายคำคุณศัพท์ shocked)

** แต่ที่เรากำลังจะพูดถึงคือการลดรูป adverb clause!! ซึ่งเมื่อมีการลดรูปแล้วจะเหลือสถานะเป็นเพียง adverbial phrase หรือ participial phrase เท่านั้นค่ะ หลักในการลดรูป adverb clause มีดังนี้ค่ะ

 1. ประธานใน main clause และใน subordinate clause ต้องเป็นตัวเดียวกัน ถ้าเป็นประธานคนละตัวจะไม่สามารถลดรูปได้
 2. ตัดประธานที่อยู่ในอนุประโยคที่มีคำเชื่อม (when, while, after, before, etc.) ทิ้ง
 3. เปลี่ยนคำกริยาในประโยค ให้เป็น Ving (present participle) ในกรณีที่ประธานเป็นผู้กระทำหรือ V-ed/V3 (past participle) ในกรณีที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ
 4. บางครั้งในบางประโยคเราอาจจะละทั้งประธานและคำเชื่อม หรือบางประโยคก็ต้องมีแค่ประธานเท่านั้น ถ้าเป็นคำเชื่อมที่บอกเวลา เช่น when, while, after, before นั้นจะใส่คำเชื่อมไว้หรือไม่ใส่ก็ได้ แต่ถ้าเป็นคำเชื่อมที่แสดงเหตุผลเช่น since ต้องตัดคำเชื่อมออกและมักวางประโยคที่ลดรูปไว้ด้านหน้า

มาดูตัวอย่างกันค่ะ

1. While he was getting out of the bus, he tripped and fell.
ลดรูปได้เป็น

 • While getting out of the bus, he tripped and fell.
 • Getting out of the bus, he tripped and fell.

2. After the box had been opened, it was kept in the storehouse.
ลดรูปเป็น

 • After having been opened, the box was kept in the storehouse.
 • Having been opened, the box was kept in the storehouse.

3. Since Joshua always gets stressed at work, he decides to quit his job.
ลดรูปเป็น

 • Getting stressed at work, Joshua decides to quit his job.

** Adverb of concession จำพวก although หรือ adverb of condition จำพวก if ก็สามารถลดรูปได้ แต่คำกริยาของประโยคเต็มมักเป็นรูป passive voice ซึ่งในกรณีเช่นนี้มักใช้แบบไม่เป็นทางการเท่าไหร่ และต้องเก็บคำเชื่อมไว้เสมอ เช่น

4. Although our team was defeated 2-0, we did not seem to surrender.
ลดรูปเป็น

 • Although defeated 2-0, our team did not seem to surrender.

** การลดรูปใดๆก็ตาม จุดประสงค์คือต้องการให้สั้นกระชับ แต่ทุกอย่างย่อมต้องมีหลักการและเงื่อนไขเสมอ บางคนอาจจะเคยเห็นแต่รูปที่มันลดรูปมาแล้ว และไม่รู้ที่มาว่ามาจากไหน คราวนี้จะได้ร้องอ๋อ!! ซะทีว่าประโยคแบบนี้มาได้ยังไง ^^