กริยา addict to

กริยา addict to

กริยา addict to

“I’m seriously addicted to Line Cookie Run.”

หลายคนคงมีอาการแบบนี้ คือ อาการติดเกมคุ้กกี้รัน ไงล่ะคะ

กริยา addict to แปลว่า “ทำให้ติดหรือหมกมุ่นกับบางอย่าง” เวลาใช้จะใช้ในรูป passive voice เสมอค่ะ เพราะถูกสิ่งนั้นๆทำให้ติด
ถ้าติดอย่างอื่นก็ใช้เหมือนกันค่ะ

I’m really addicted to social network.

Many teenagers are addicted to online game.

…อย่าลืมติดตามกันได้ในเพจ English 360 องศา