กริยาช่วย Modal verbs

Modal verbs

Modal verbs

Modal verbs คือ กริยาช่วย แต่ Modal verbs เป็นกริยาช่วยที่พิเศษนิดนึงตรงที่มันมีความหมายในตัวของมันเอง เพราะโดยปกติแล้วกริยาช่วยจะมีหน้าที่แค่ทำให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ด้านไวยากรณ์ แต่จะไม่มีความหมาย แต่ Modal verbs จะแตกต่างออกไปคือ จะมีความหมายในตัวของมันเอง กลุ่มของ Modal verbs ที่ควรรู้จักคือ shall, should, will, would, can, could, may, might และ must ก่อนที่จะไปดูความหมายและการใช้ของแต่ละตัว เรามาดูหลักการใช้ที่มีเหมือนกัน คือ

1. หลัง Modal verbs ทุกตัวต้องตาม Verb infinitive ซึ่งก็คือ Verb ที่เป็นรูปธรรมดา ไม่ผัน ไม่เติม (ไม่เติม –ing, -ed, ไม่เติม to, หรือ ไม่เติม s/es) เช่น
ถูก He can drive a car.
ผิด He can to drive a car.

2. ไม่ว่าจะเป็นประธานตัวไหน เอกพจน์หรือพหูพจน์ คนเดียวหรือสองคน ก็ใช้กับ modal verbs ได้เลยโดยไม่ต้องเติม s / es ให้ยุ่งยาก (ง่ายซะยิ่งกว่าง่ายอีกค่ะ) เช่น
ถูก Christopher should stop smoking.
ผิด Christopher shoulds stop smoking.

3. Modal verbs ในกลุ่มนี้สามารถทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามได้เลย โดยไม่ต้องใช้กริยาช่วยตัวอื่น เช่น do หรือ does เข้ามาช่วยอีกแล้ว เช่น
ถูก She mustn’t enter here.
ผิด She doesn’t must enter here.

มาดูความหมายของ Modal verbs แต่ละตัวกันเลยค่ะ
1. Can / Could
– ใช้บอกความสามารถ โดย can บอกความสามารถในปัจจุบัน และ could บอกความสามารถในอดีต เช่น

 • She can speak Spanish fluently.
  เธอสามารถพูดภาษาสเปนได้อย่างคล่องแคล่ว
 • She could sing Japanese song when she was young.
  เธอสามารถร้องเพลงภาษาญี่ปุ่นได้ตอนที่เธอยังเด็ก

– ใช้แสดงการอนุญาต หรือการขออนุญาต หรือขอร้องอย่างสุภาพโดย could จะสุภาพกว่า can เช่น

 • You can sit here.
  คุณนั่งตรงนี้ได้
 • Can I smoke here?
  ผมสูบบุหรี่ตรงนี้ได้ไหม
 • Could you open the window?
  คุณช่วยเปิดหน้าต่างให้หน่อยได้มั๊ยครับ

2. Will / Would
– will ใช้ในการคาดคะเนถึงสิ่งที่จะเป็นไปได้ในอนาคต ความตั้งใจ หรือ การให้คำมั่นสัญญาก็ได้ เช่น

 • The price of food will increase next year.
  ราคาอาหารจะเพิ่มขึ้นในปีหน้า
 • I’ll buy a bicycle for you next month.
  เดือนหน้าฉันจะซื้อจักรยานให้คุณ

– would ใช้ในการขออนุญาต ขอร้องหรือเชื้อเชิญ เช่น

 • Would you pass the ketchup please?
  ช่วยส่งซอสมะเขือให้หน่อยได้ไหมคะ
 • Would you mind waiting for me?
  คุณรังเกียจไหมที่จะรอฉันไหม

3. may / might
– แปลว่า อาจจะ ใช้บอกความเป็นไปได้ในอนาคต เช่น

 • China may become a major economic power.
  ประเทศจีนอาจจะกลายเป็นมหาอำนาจด้านเศรษฐกิจ

– May ใช้ในการขอร้องอย่างสุภาพได้ เช่น

 • May I come in please?
  ผมขอเข้าไปได้ไหมครับ

4. must
– must แปลว่า ต้อง เช่น You must eat vegetable. คุณต้องกินผัก
– mustn’t เป็นการบอกข้อห้าม ว่าคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำ เช่น

 • You mustn’t park here. คุณห้ามจอดรถที่นี่

5. shall / should
– shall ใช้ในการให้ความช่วยเหลือ หรือ การเสนอแนะ ชี้แนะ เช่น

 • Shall I help you with your luggage?
  ให้ผมช่วยขนกระเป๋าให้ไหมครับ

– Should แปลว่า ควรจะ คือการให้คำแนะนำ เช่น

 • I think we should stay at this hotel.
  ฉันว่าเราควรจะพักที่โรงแรงนี้แหละ

One thought on “กริยาช่วย Modal verbs

Comments are closed.